Docentervaringen

Weblog

Een weblog is een website, waarop de eigenaar persoonlijke bijdragen plaatst, welke chronologisch worden bijgehouden. Doorgaans staan in een weblog beschouwingen centraal; beschouwingen op algemene of nieuwe ontwikkelingen, maar ook persoonlijke beschouwingen, overwegingen en overdenkingen. Op deze manier vormt een weblog een soort online dagboek of logboek.

In principe staan bijdragen die op een weblog worden geplaatst openbaar, maar dit kan ook aangepast worden naar bijdragen die zijn voorbehouden aan de auteur zelf of aan specifieke (groepen) personen. De kracht ligt vooral in de openbaarheid van de bijdragen: vaak kunnen lezers ook reacties op de bijdrage achterlaten, waardoor interactie met de lezer ontstaat. 

Toepassing in het onderwijs

Samen schrijven: Het verzamelen en delen van informatie over een bepaald (afstudeer)onderwerp, vak of techniek. Een dergelijk gebruik van een weblog kan community/netwerk vormend zijn.

Contact tussen studenten en begeleiders: Studenten en hun (stage)begeleiders zullen elkaar in een stageperiode minder vaak zien. Een student kan zijn weblog gebruiken om te reflecteren op zijn ervaringen tijdens de stage. Zowel de stagebegeleider vanuit de stageplaats als de begeleidende docent kunnen de weblog lezen en reageren op de posts van de student. Op deze manier blijven beide begeleiders op de hoogte van de ontwikkeling van hun student en elkaars begeleiding.

Direct aan de slag

Wilt u zelf een weblog starten, log dan in op weblog.tudelft.nl en dan kunt u direct een weblog aanmaken. Zodra u ingelogd bent, krijgt u een duidelijke introductie hoe verder te gaan.
Voor verdere vragen, kunt u contact opnemen met E-learning Support.

© 2019 TU Delft

Metamenu