Inscanprocedure


Opsturen van antwoordformulieren
Voor een optimale verwerking qua snelheid en privacy vragen wij om alle ingevulde Sonate antwoordformulieren persoonlijk bij onze Balie nr. 1 (gebouw  O&S) af te leveren.

De antwoordformulieren kunnen eventueel ook via de interne post naar ons toe gestuurd worden, echter zijn wij dan niet aansprakelijk voor eventueel zoekgeraakte post.

Het adres is: O&S SSC
Balie nr. 1
Jaffalaan 9a (bezoekersingang aan Mekelweg)
T.a.v. L.W. van der Drift of W. van Leeuwen
Telefoonnummer: 015-2784668

Verwerking antwoordformulieren
Voordat alle antwoordformulieren worden gescand is het raadzaam om de formulieren te tellen, zodat wij precies weten om hoeveel antwoordformulieren het gaat.

Na het inscannen en het verzenden van alle resultaten via e-mail worden de antwoordformulieren opgeborgen in een afsluitbare kast. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat de antwoordformulieren veilig bewaard worden als ze dus bij ons in het bezit zijn.

Retoursturen van verwerkte formulieren
Nadat u een e-mail ontvangen heeft met de resultaten kunt u de antwoordformulieren weer bij ons komen ophalen.

Wij kunnen echter ook de antwoordformulieren retoursturen via de interne post, alleen dan ligt de verantwoordelijkheid bij de interne postzaken van de Facilitaire Dienst. Het retoursturen is wel minder privacy gevoelig, omdat alle antwoorden van de ingevulde Sonate antwoordformulieren dan al digitaal verzonden zijn. Hiervoor dient u wel uw adresgegevens op te geven zodat de formulieren via een “gele gaatjes” envelop retour gezonden kunnen worden.

Naam auteur: ELS
© 2018 TU Delft

Metamenu