Downloads


Download Sonate

De laatste versie (4) van Sonate is hier te downloaden. Klik hier voor een eerste indruk. Of download de Handleiding

Wijzigingen sinds de vorige versie:

  • Ja/nee vragen worden nu ook goed gescoord
  • Het aantal vragen wordt nu altijd goed geteld

Naam auteur: ELS
© 2018 TU Delft

Metamenu