Aan de slag

Aanvraag peer evaluatie

Allereerst moet de peer evaluatie goed toegevoegd zijn in het vak 1.Ten tweede een aanvraag voor het gebruik van Scorion moet twee weken voor de evlautaie ingeleverd worden2. Dit is de benodigde informatie voor de aanvraag:

  •   NetID Docent
  •   Vak
  •   Zijn er goepen in het Brightspace vak? Zijn deze groepen correct en zijn er begeleiders toegevoegd aan deze groepen?
  •   Welk standard evaluatie formulier wilt u gebruiken? Veranderingen zijn mogelijk.W
  •   Wat is de start en eind datum van de evaluatie? 

[1] Neem contact op met Marike Weltje-Poldervaart of OCFocus
[2] Neem contact op met ELS

Overzicht

  • Aanvraag goedgekeurd: uw evaluatie zal dan worden aangemaakt en u in staatstellen om in te loggen.
  • Log in op scorion3.parantion.nl/portal/tudelft met uw NetID.
  • Ga naar Peer om te verzenden of het bekijken can de progressie van de peer evaluaties.
  • Groupmanager laat de groep van studenten zien binnen het vak. 
  • Portfolio bevat geëxporteerde beoordelingen.

 

 

Naam auteur: Els
© 2019 TU Delft

Metamenu