blackboard

Ik wil een aanwezigheidslijst uitprinten voor de tentamendatum

Een aanwezigheidslijst voor een tentamen kan gevonden worden via

  • Resultaten > Vakcode > Klik op het juiste tentamen
  • Klik op 'OK' als OSIRIS zegt dat het tentamenmoment nog niet is geweest
  • Afdrukken om een PDF te krijgen met alle inschrijvingen
Naam auteur: ELS
© 2018 TU Delft

Metamenu