blackboard

Keuzevakken en Minors

Cijfers exporteren uit Blackboard Grade Center naar Osiris

In Osiris kunnen de studieresultaten geimporteerd worden uit een txt bestand dat op elke regel het volgende format heeft:

Studienummer                resultaat
Studienummer                resultaat

1. Exporteren uit het GradeCenter

  • Ga in Blackboard bij de betreffende Course naar Grade Center (linker menu) > Full Grade Center
  • Ga naar Work Offline (rechts bovenaan)>  Download
  • Als u alle kolommen wilt manipuleren kiest u het Full Grade Center, als u slechts enkele kolommen heeft kunt u slechts die selecteren. Zorg ervoor dat u het studentnummer heeft aangevinkt om mee te nemen.
  • Kies als download location 'My Computer' > Submit
  • Download > Er wordt nu een excel bestand gedownload met de kolommen van het gradecenter

2. Gereed maken import Osiris

In excel kunt u nu aan de hand van de kolommen het eindcijfer bepalen.

  • Maak hiertoe de kolom 'resultaat'
  • Selecteer de kolommen  'Student ID' en 'Resultaat' > druk op CTRL+C om ze te kopieren
  • Ga naar een nieuw tablad binnen het werkboek en druk op CTRL+V zodat de twee kolommen verschijnen
  • Klik nu rechts op rij 1 en selecteer delete, zodat de gehele rij verwijderd wordt
  • Kies nu save as> en zorg dat er Unicode Text staat bij Save As Type. Er komen een aantal waarschuwingen, hier kunt u allemaal 'yes' op klikken

 

 

 

Naam auteur: ELS
© 2017 TU Delft

Metamenu