blackboard

Cijfers exporteren uit Blackboard Grade Center naar Osiris

In Osiris kunnen de studieresultaten geimporteerd worden uit een txt bestand dat op elke regel het volgende format heeft:

Studienummer                resultaat
Studienummer                resultaat

1. Exporteren uit het GradeCenter

  • Ga in Blackboard bij de betreffende Course naar Grade Center (linker menu) > Full Grade Center
  • Ga naar Work Offline (rechts bovenaan)>  Download
  • Als u alle kolommen wilt manipuleren kiest u het Full Grade Center, als u slechts enkele kolommen heeft kunt u slechts die selecteren. Zorg ervoor dat u het studentnummer heeft aangevinkt om mee te nemen.
  • Kies als download location 'My Computer' > Submit
  • Download > Er wordt nu een excel bestand gedownload met de kolommen van het gradecenter

2. Gereed maken import Osiris

In excel kunt u nu aan de hand van de kolommen het eindcijfer bepalen.

  • Maak hiertoe de kolom 'resultaat'
  • Selecteer de kolommen  'Student ID' en 'Resultaat' > druk op CTRL+C om ze te kopieren
  • Ga naar een nieuw tablad binnen het werkboek en druk op CTRL+V zodat de twee kolommen verschijnen
  • Klik nu rechts op rij 1 en selecteer delete, zodat de gehele rij verwijderd wordt
  • Kies nu save as> en zorg dat er Unicode Text staat bij Save As Type. Er komen een aantal waarschuwingen, hier kunt u allemaal 'yes' op klikken

 

 

 

Naam auteur: ELS
© 2018 TU Delft

Metamenu