Osiris

OSIRIS is het systeem voor onderwijsadministratie aan de TU Delft. Hier kunnen de student zich inschrijven voor vakken en tentamens, en worden de cijfers gepubliceerd.

  • 8 weken voor de tentamendatum gaat de inschrijving open (dus 6 weken om in te schrijven)
  • Tentamendata staan vast uiterlijk de eerste maandag na het vorige tentamenblok
  • Locaties worden uiterlijk een week voor de tentamendatum vastgesteld. Docenten kunnen vanaf dat moment de zaal ook terug vinden in de planning
  • Osiris is te vinden in Blackboard: My Student Info/ My Staff Info

Update - Osiris 6.17.2

Toepassing in het onderwijs

OSIRIS kan worden gebruikt bij:

Monitoren voortgang cursusoverstijgend

Direct aan de slag

Mijn vak staat niet in OSIRIS?

Als uw vak niet in OSIRIS staat vermeld neem dan gerust contact op met de studenten administratie (SSC-O&S).
BK-TBM-IO       015 27 89825
TNW-EWI          015 27 89826
CiTG-LR-3mE  015 27 89827

Waar kan ik informatie vinden betreffende mijn tentamens (datum & tijd, locatie, geregistreerde studenten)?

Osiris is te vinden in Blackboard: My Student Info/ My Staff Info

Alle locaties voor tentamens worden uiterlijk 1 week van te voren bekend gemaakt!
Een handleiding met de meest gestelde vragen voor uw onderwijzend personeel is hier te vinden.

We hebben een Quick Reference Card voor u aangemaakt: QRC-Osiris.pdf (Quick Reference Card OSIRIS Docent/Begeleider)
Hier is ook een Nederlandse handleiding te vinden: Handleiding OsirisD en een engelse versie: Manual OSIRIS Lecturer.
Gebruik de links hieronder om video uitleg te krijgen over bepaalde onderwerpen van OSIRIS.

Contact E-Learning Support.

© 2018 TU Delft

Metamenu