OpenCourseWare

Open leermiddelen of open leermaterialen zijn leermaterialen die openbaar (doorgaans via het Internet) toegankelijk zijn voor iedereen, wereldwijd, zonder dat de eigenaar om toestemming hoeft te worden gevraagd. Vaak is dit vrije gebruik wel gebonden aan een aantal voorwaarden. Zo moet voor commercieel hergebruik bijvoorbeeld vaak wel toestemming worden gevraagd.

Sinds 2007 publiceert de TU Delft leermiddelen als OpenCourseWare: leermiddelen zijn op het Internet beschikbaar, georganiseerd als een volledig vak. Doordat veelal de collegeslides, Collegerama-opnamen, literatuur en opdrachten openbaar beschikbaar zijn, kan eenieder binnen en buiten de TU Delft een volledig vak tot op zekere hoogte online volgen. OpenCourseWare biedt echter geen begeleiding of interactie met docenten, geen certificaat of diploma en geen recht op toegang tot de universiteit. Je blijft dus beperkt tot alleen de onderwijsmaterialen.

Onderwijs zichtbaar en bereikbaar

TU Delft OpenCourseWare: Vrij toegankelijk onderwijsmateriaal: ocw.tudelft.nl

Op deze manier neemt echter de toegang tot informatie toe. Mensen die zich niet kunnen inschrijven bij de TU Delft, kunnen de inhoud van enkele vakken wel tot zich nemen.

Daarnaast wordt het onderwijs van de TU Delft meer zichtbaar. Studiekiezers kunnen zien hoe onderwijs binnen de TU Delft verzorgd wordt. Tegelijk biedt OpenCourseWare de gelegenheid om onderwijs van andere opleidingen te verkennen, waardoor kennisverbreding en -verdieping kan plaatsvinden. 

College-opnamen die via OpenCourseWare worden gepubliceerd, zijn ook beschikbaar in iTunes U en het TU Delft Youtube kanaal

Vrij toegankelijk onder voorwaarden

Materiaal dat als OpenCourseWare is gepubliceerd, mag zonder toestemming worden (her)gebruikt, herarrengeerd, en geredistrbueerd. Hierop zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Zo mag het materiaal niet zonder toestemming voor commerciele doeleinden worden gebruikt. Daarnaastben je bij hergebruik verplicht de oorspronkelijk auteur te vermelden en moet je het gedeelde en/of bewerkte materiaal weer onder dezelfde voorwaarden hergebruiken. De TU Delft hanteert dan ook een Creative Commons licentie voor OpenCourseWare.

Direct aan de slag

Docenten van de TU Delft kunnen hun onderwijsmateriaal ook publiceren als OpenCourseWare. Neem daarvoor contact op met het TU Delft OpenCourseWare team: ocw@remove-this.tudelft.nl.

© 2019 TU Delft

Metamenu