Vragen maken

Het aanmaken van een vraag in MapleTA is redelijk eenvoudig.
Hieronder een video over het creëren van vragen in MapleTA 2016:

Naam auteur: Els
© 2019 TU Delft

Metamenu