Randomiseren

Een belangrijk voordeel van digitale toetsen is de mogelijkheid tot randomiseren. Hierdoor kan een oneindigheid aan toetsversies gegenereerd worden, waarbij de vragen dezelfde moeilijkheidsgraad hebben, maar een andere inhoud.

Binnen MapleTA kunnen verschillende elementen gerandomiseerd worden. Voor een uitgebreide bespreking, inclusief tips, valkuilen en voorbeelden, zie de handleiding 'randomiseren' van Metha Kamminga.

 

 

Naam auteur: Els
© 2019 TU Delft

Metamenu