Randomiseren

Een belangrijk voordeel van digitale toetsen is de mogelijkheid tot randomiseren. Hierdoor kan een oneindigheid aan toetsversies gegenereerd worden, waarbij de vragen dezelfde moeilijkheidsgraad hebben, maar een andere inhoud.

Binnen Maple T.A. kunnen verschillende elementen gerandomiseerd worden. Voor een uitgebreide bespreking, inclusief tips, valkuilen en voorbeelden, zie de handleiding 'randomiseren' van Metha Kamminga.

Randomvariabelen: Bijvoorbeeld voor het herleiden van een uitdrukking kunnen elke keer andere waarden gegenereerd worden. In de rubriek Algorithm kunnen deze bereid worden met de Designer (klik op show Designer om deze open te klappen)

 

Randomgetallen zijn ook mogelijk. Ze geeft range(-10,10) een heel getal tussen de -10 en 10 inclusief eindpunten.

Verder is het randomiseren mogelijk van tekst, waarbij ervoor gezorgd kan zorgen dat de vraag (en het bijbehorende antwoord) steeds wisselt.

Bij het creëren van multiple choice vragen kan bij het aanmaken van de vraag aangegeven worden dat de antwoorden telkens in andere volgorde worden weergegeven.

Verder is het mogelijk om random matrices en random polynomen te genereren.

Naam auteur: Els
© 2018 TU Delft

Metamenu