MapleTA op de TU Delft

Op de TU Delft zijn er twee omgevingen met MapleTA:

  1. Huiswerkopdrachten en oefentoetsen (formatieve toetsen) worden via Brightspace aangeboden. Studenten worden automatisch ingelogd in MapleTA als ze op een toetslink in Brightspace klikken en hun scores zijn zichtbaar in het Brightspace Grades. 
  2. Digitale examens (summatieve toetsen) worden in een extra beveiligde examenomgeving beheerd en afgenomen. 

 

Structuur van MapleTA 

MapleTA werkt met “Classes” in een hiërarchie waarin elke “Child Class” die wordt aangemaakt een “Parent Class” heeft. In de Child Class zie je alle content uit de Parent Class. 
In de Parent Class worden de vragen gemaakt en beheerd en in de Child Class worden per jaar de toetsen/assignments gemaakt.

 

MapleTA in Brightspace

MapleTA is gelinkt met Brightspace via een LTI. Voor elke course in Brightspace die MapleTA gebruikt, is er ook een aparte ´Class´ aanwezig op de MapleTA-server.
Omdat er voor elk jaar, en soms ook voor elk kwartaal, een eigen course in Brightspace aanwezig is, leidt dit in MapleTA snel tot een grote brei aan classes.

Er is daarom gekozen om per vakcode (XX1234) een Parent Class aan te maken in MapleTA, die dient als stamboom voor alle 'jaarlijkse courses' die daaraan gekoppeld worden.
Als u voor uw vak gebruik wilt maken van MapleTA is het belangrijk dat deze structuur behouden wordt. 

Aan de slag

  1. U kunt van Maple T.A. gebruikmaken door dit aan te vragen bij Brightspace Support brightspce@remove-this.tudelft.nl.
  2. Wanneer u digitaal wilt examineren met MapleTA, neemt dan contact op met een van de toetscoördinatoren van Digital Exams (digitalexams@remove-this.tudelft.nl).
    Zij brengen u op de hoogte van de stappen die u moet nemen om het examen goed te laten verlopen. Een intakegesprek is een van de opties.

Naam auteur: ELS
© 2019 TU Delft

Metamenu