MapleTA op de TU Delft

Op de TU Delft zijn er twee omgevingen met MapleTA:

  1. Huiswerkopdrachten en oefentoetsen (formatieve toetsen) worden via Blackboard aangeboden. Studenten worden automatisch ingelogd in MapleTA als ze op een toetslink in Blackboard klikken en hun scores zijn zichtbaar in het Blackboard grade center. 
  2. Digitale examens (summatieve toetsen) worden in een extra beveiligde examenomgeving beheerd en afgenomen. 

Hiervoor zijn twee aparte servers ingericht:

Structuur van MapleTA 

MapleTA werkt met “Classes” in een hiërarchie waarin elke “Child Class” die wordt aangemaakt een “Parent Class” heeft. In de Child Class zie je alle content uit de Parent Class. 
In de Parent Class worden de vragen gemaakt en beheerd en in de Child Class worden per jaar de toetsen/assignments gemaakt.

 

MapleTA in Blackboard

MapleTA is een aparte building block in Blackboard. Voor elke course in BB die MapleTA gebruikt, is er ook een aparte ´Class´ aanwezig op de MapleTA-server. Omdat er voor elk jaar, en soms ook voor elk kwartaal, een eigen course in BB aanwezig is, leidt dit in MapleTA snel tot een grote brei aan classes.

Er is daarom gekozen om per vakcode (XX1234) een Parent Class aan te maken in MapleTA, die dient als stamboom voor alle 'jaarlijkse courses' die daaraan gekoppeld worden.
Als u voor uw vak gebruik wilt maken van MapleTA is het belangrijk dat deze structuur behouden wordt.

 

Aan de slag

  1. In Blackboard kunt u Maple T.A. bereiken via Course management > Course Tools > Maple T.A. Instructor Menu. Hier wordt gevraagd om de Parent Class te selecteren. Indien er nog geen Parent Class is aangemaakt met uw vakcode kan Elearning Support (els@remove-this.tudelft.nl) dit voor u doen. Vervolgens kunt u aan de slag met het aanmaken van vragen en het samenstellen van assignments.
  2. Wanneer u digitaal wilt examineren met MapleTA, neemt dan contact op met de toetscoördinator van Digital Exams (digitalexams@remove-this.tudelft.nl). Zij brengt u op de hoogte van de stappen die u moet nemen om het examen goed te laten verlopen. Een intakegesprek is een van de opties.

Naam auteur: ELS
© 2018 TU Delft

Metamenu