Docentervaringen

Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het ba...Lees verder

 

Ontwikkelen van een practicum voor het vak ‘Electr...Lees verder

 

n Cursusjaar 2009-2010, is in tweede periode [nov ...Lees verder

 

Het ontwikkelen van een interactief 'digitaal over...Lees verder

 

Maple TA - digitaal toetsen

Met MapleTA kunt u digitale toetsen maken, afnemen en beheren. U kunt naast de bekende multiple choice ook andersoortige vragen maken, zoals, numerieke, matching, formule, sketch, maple graded, en free body diagram vragen. Deze vragen worden automatisch nagekeken door het systeem. Ook kunt tijd besparen door van een vraag meerdere varianten te maken door ze te randomiseren.

MapleTA kan worden gebruikt in een oefen/huiswerk omgeving en/of in een officiële examenomgeving. MapleTA heeft een Gradebook waarin per toets de scores kunnen worden ingezien en geexporteerd: van alle studenten en vragen of per student of per vraag. Item analyse is hier ook mogelijk.

Toepassing in het onderwijs

Op de TU Delft zijn er twee omgevingen met MapleTA ingericht:

  1. Huiswerkopdrachten en oefentoetsen (formatieve toetsen) worden via Brightspace aangeboden. Studenten worden automatisch ingelogd in MapleTA als ze op een toetslink in Brightspace klikken en hun scores zijn zichtbaar in het Brightspace Grades. 
  2. Digitale examens (summatieve toetsen) worden in een extra beveiligde examenomgeving beheerd en afgenomen. In de PC-zalen zijn op examenmomenten E-surveillanten aanwezig die kennis hebben van MapleTA.

Direct aan de slag

  1. Wanneer u aan de slag wilt met MapleTA in de oefen/huiswerk omgeving, neem dan contact op met Brightspace Support brightspace@remove-this.tudelft.nl
  2. Wanneer u digitaal wilt examineren met MapleTA, neem dan contact op met de toetscoördinatoren van Digital Exams (digitalexams@remove-this.tudelft.nl). Zij brengen u op de hoogte van de stappen die u moet nemen om het examen goed te laten verlopen.

Meer weten?

In het menu links vindt u meer informatie over MapleTA.

© 2019 TU Delft

Metamenu