FeedbackFruits

De FeedbackFruits platform bestaat uit drie instrumenten:

Live

Live is een aanvulling op PowerPoint die opgericht is om de interactie te verhogen tijdens de colleges. Het stelt docenten in staat om open en meerkeuzevragen toe te voegen aan hun presentaties, die studenten via smartphones, tablets of laptops kunnen beantwoorden. Studenten kunnen ook vragen stellen en aangeven wat hun niveau van begrip is.

Dialog

Dialog geeft studenten de mogelijkheid om onderwerpen te bespreken waar ze mee worstelen. Elke cursus heeft een specifieke webpagina waar studenten hun vragen en gedachten over college onderwerpen kunnen delen. Ook vragen van studenten die tijdens een live college geplaatst worden, worden naar Dialog verzonden om een lopende discussie te stimuleren buiten de collegezaal.

Share

Share is de plek om bestanden te delen. Dit is geïntegreerd in Dropbox. Studenten kunnen cursusmateriaal uploaden of bijvoorbeeld OpenCourseWare delen, hetgeen hen kan helpen om het onderwerp beter te begrijpen. Maar bovenal, geeft het studenten de mogelijkheid om al het studiemateriaal te bespreken en eventueel ontstane verwarring te elimineren​​. Het is aan de docent om te bepalen in welke mate hij of zij deelneemt: van incidentele observatie tot actief goedkeuren of het bespreken van materiaal.

Aan de slag

Bent u geïnteresseerd in het gebruik van een of alle van de interactieve tools voor uw cursus? We geven u graag een kleine workshop om te tonen hoe u FeedbackFruits kunt integreren in uw cursus. Toon uw interesse door dit formulier in te vullen.

© 2018 TU Delft

Metamenu