Rubrics

Een rubric is een beoordelingstool waarin een lijst met criteria voor een opdracht is opgenomen. Rubrics kunnen worden ingezet om aan studenten duidelijk te maken welke kwaliteitscriteria worden gesteld aan de opdracht. Het helpt studenten gericht te werken aan de vereisten van een opdracht, maar stelt de docent ook in staat om gerichte feedback te geven. Het gebruik van rubrics bevordert het consistent en onpartijdig beoordelen van opdrachten.

Een rubric is een tabel, met per rij een criterium waaraan de opdracht dient te voldoen. In de kolommen staat per criterium het niveau gedefinieerd dat aangeeft in welke mate de student met zijn of haar werk voldoet aan de gestelde criteria. Iedere cel in de tabel bevat een omschrijving van beheersingsniveau en een getalswaarde, waardoor eenvoudig de score voor de opdracht kan worden aangegeven. Per course kunnen meerdere rubrics worden aangemaakt en gebruikt.

Toepassing in het onderwijs

Rubrics kunnen worden toegepast binnen een aantal opdrachtsvormen binnen Blackboard, zoals Assignments, de vraagtypes Essay, Short Answer en File Response van de Blackboard Test-module en bijdragen binnen het Discussieforum, Blogs en Journals.

Direct aan de slag

Wilt u aan de slag met rubrics bij uw opdrachten, bekijk dan de tutorials van Blackboard.

E-Learning support kan ook helpen om de rubrics toe te passen in uw course.

© 2018 TU Delft

Metamenu