Blackboard Safe Assign

SafeAssign maakt het mogelijk om door de student ingeleverde tekstbestanden te controleren op plagiaat. Het systeem controleert of woorden en (delen van) zinnen in de tekst geheel of gedeeltelijk overeenkomen met bronmateriaal. De SafeAssignment wordt vergeleken met bronmateriaal in:

  • een uitgebreide index van publiek toegankelijke documenten op het Internet;
  • de database ProQuest ABI/Inform, met daarin meer dan 1100 publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf de jaren ’90. Deze database is exclusief toegankelijk voor Blackboard en wordt wekelijks geüpdate.
  • Institutionele documentenarchieven. De geuploade documenten worden automatisch toegevoegd aan de TU Delft archief. De toegevoegde documenten zijn exclusief per instituut toegankelijk. Dat betekent dat Blackboardgebruikers van de Universiteit Leiden hun documenten bijvoorbeeld niet kunnen vergelijken met documenten die in de Blackboardomgeving van de TU Delft zijn toegevoegd aan het documentenarchief.
  • In de Global Reference database zijn vrijwillig teksten door studenten toegevoegd om plagiaat te voorkomen. Deze database is wel beschikbaar voor Blackboardgebruikers van andere instituten, om inter-institutioneel plagiaat te voorkomen,

Per selectie van mogelijk plagiaat wordt getoond (uitgedrukt in procenten) hoe groot de kans op plagiaat is voor het gecontroleerde gedeelte van de tekst. Daarbij worden ook de bronnen getoond, waarmee de tekstselectie overlap vertoont. Let wel, de controle geschiedt puur op basis van tekst, niet op basis van interpretaties. De docent of student moet dan dus nog wel zelf op inhoudelijke gronden per tekstselectie bepalen of er sprake is van plagiaat. Per tekstgedeelte kan de plagiaatsuggestie worden verworpen, waarna de controle vervolgens kan worden herhaald. De verworpen tekstgedeeltes worden dan niet meer meegenomen in de controle.

Bij het klaarzetten van de Safe Assignment geeft de docent aan of de student ook een 'draft' versie mag inleveren. Zowel de student als de docent kunnen de tekst dan controleren op plagiaat, maar de tekst wordt dan niet toegevoegd aan een database. Een definitieve versie van de tekst wordt wel opgenomen in de institutionele database, waarbij de student kan aangeven of de tekst ook aan de global reference database moet worden toegevoegd.

De docent kan per ingeleverd document nog bepalen of de tekst uit de database wordt verwijderd, bijvoorbeeld wanneer een student per ongeluk de verkeerde versie van zijn werk heeft ingeleverd. De student kan echter maar eenmaal een document inleveren. Pas nadat de docent de SafeAssignment opnieuw heeft vrijgegeven, kan de student een nieuwe versie inleveren. Op die manier wordt misbruik van de anti-plagiaat software voorkomen.

Het ingeleverde werk en het resultaat van de scan zijn in te zien via het Grade Center, maar ook via de Safe Assign module in het Control Panel. Via deze laatste optie kan de docent de ingeleverde documenten in een keer downloaden.

Daarnaast beschikken alleen docenten over de mogelijkheid 'Direct Submit'. Hiermee kunnen docenten eigen documenten  controleren op plagiaat en deze toevoegen aan de Institutionele database.

Toepassing in het onderwijs

Naast plagiaat detectie kan met Safe Assign ook fraude met opdrachten worden opgespoord. Bijvoorbeeld van studenten die hun werk (deels) hebben gekopieerd van anderen. Safe Assign kan namelijk ook worden ingezet voor het scannen van documenten die niet via een Safe Assign opdracht zijn ingeleverd.

Direct aan de slag

Wilt u meer weten over de achtergronden van citaten, referaten en plagiaat? Leest u dan eerst de informatie op de website van de TU Delft Library.

Meer informatie vind u hier.

Wilt u ondersteuning bij het werken met Safe Assign? Neemt u dan contact op met E-Learning Support.

© 2017 TU Delft

Metamenu