Blackboard Portfolio

Een portfolio is een instrument dat de unieke ontwikkeling van een student weergeeft, of in ieder geval de resultaten van die ontwikkeling.

Het Blackboard Portfolio systeem is standaard beschikbaar voor alle studenten. De student maakt het portfolio zelf aan en bepaalt met welke personen het Portfolio wordt gedeeld. Naast persoonlijke gegevens zoals een Curriculum Vitae of een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), ook bijvoorbeeld cursuswerkstukken, werk- en leerdoelen, cijferoverzichten, verslagen, onderzoeken en publicaties opnemen. De student verzamelt zijn gegevens en deelt ze met anderen. Deze gegevens kunnen door middel van een koppeling uit het Content System in het portfolio worden opgenomen.
Voor de inrichting van het portfolio heeft Blackboard standaard sjablonen (templates). Een instelling kan daar sjablonen aan toevoegen. Met een sjabloon wordt een portfolio volgens een opgelegde structuur aangemaakt. De student kan naar behoefte informatie toevoegen of verwijderen. Er is een wizard voor het maken van een portfolio aanwezig.

De student kan zijn portfolio exporteren uit Blackboard, zodat het ook na afloop van de studie beschikbaar blijft.

Toepassing in het Onderwijs

Het E-portfolio kan op drie verschillende manieren worden ingezet, namelijk:

  • als ontwikkelings-/begeleidingsportfolio, om de ontwikkeling van een student bij te houden en daarop te kunnen begeleiden
  • als beoordelingsportfolio, om de voortgang in de ontwikkeling van de student te beoordelen
  • als showcaseportfolio, waarmee de student zichzelf kan profileren aan de hand van zijn competenties.

Direct aan de slag

U kunt direct een Blackboard Portfolio aanmaken door onze Quick Reference Card (EN) te bekijken. Het Blackboard Basic Portfolio is het standaard gebruikte portfolio welke ook door E-learning Support wordt ondersteund.

In het Blackboard Portfolio kunt u een vaste opmaak aanbieden (templates), waarmee u uw studenten een handreiking biedt om stapsgewijs het E-portfolio aan te maken. E-Learning Support (ELS) kan u hierbij helpen.

© 2017 TU Delft

Metamenu