Blackboard Course of Organization aanvragen

Het is mogelijk om het maken van een organization binnen Blackboard bij ELS aan te vragen. Geef bij uw aanvraag voldoende informatie  zoals:

  • de gewenste naam
  • welke persoon verantwoordelijk zal zijn
  • waarvoor de organization bedoeld is
  • aan welke faculteit/vak deze gelieerd is,
  • of deze openbaar moet zijn voor iedereen of voor een selecte groep


Ook is het mogelijk om een course aan te vragen, dit is meestal van toepassing op tijdelijke courses, die pas volgend collegejaar in CourseBase verschijnen.

 

Als er een wijziging in de vakcode plaats moet vinden kunt u dit melden bij uw Coursebase manager. Indien u hiervan niet de juiste contactgegevens heeft kunt u contact opnemen met ELS

 

© 2017 TU Delft

Metamenu