Blackboard Assignment

Assignments in Blackboard maken het mogelijk om het maken, inleveren en nakijken van een opdracht aan studenten geheel digitaal te laten verlopen. De assignments zijn niet beperkt tot enkel tekst documenten. Het is ook mogelijk om grafische bestanden in te laten leveren. Vanuit het Grade Center heeft de docent het overzicht van de reeds ingeleverde documenten. Indien gewenst kunnen de ingeleverde documenten één voor één of allemaal in één keer worden gedownload.

Met de komst van Bb 9.1 is het bovendien mogelijk om per groep een opdracht in te laten leveren, waarbij automatisch alle groepsleden hetzelfde cijfer krijgen. De docent kan vervolgens dit cijfer, indien gewenst, per student aanpassen.

Toepassing in het onderwijs

Huiswerkopdrachten, zoals verslagen, essay's en ontwerpen kunnen geheel papierloos worden gemaakt, ingeleverd en nagekeken.

Direct aan de slag

© 2017 TU Delft

Metamenu