Adaptive Release

Ieder content-element in Blackboard kan worden voorzien van 'adaptive release'. Dit houdt in dat deze content pas beschikbaar komt als wordt voldaan aan vooraf gestelde voorwaarden. Er kan ook gekozen worden voor een combinatie van bovengenoemde voorwaarden.

  • Datum: De content komt beschikbaar op een bepaald tijdstip (eventueel inclusief een eind tijdstip)
  • Gebruiker of groeplidmaatschap: De content is alleen beschikbaar voor bepaalde studenten of een bepaalde groep(en).
  • Score: De content komt beschikbaar als de student een bepaalde score op een eerdere toets of opdracht binnen de course heeft gehaald.
  • Reviewstatus: De content komt beschikbaar zodra de student aangeeft dat hij of zij een bepaald onderdeel binnen de course heeft gelezen (gereviewed).

Wanneer bepaalde content voor verschillende groepen onder verschillende voorwaarden beschikbaar moet komen, wordt gebruik gemaakt van 'Advanced Adaptive Release'. Zo kunnen leerpaden meer op maat worden aangeboden.

Toepassing in het onderwijs

Huiswerkopdrachten kunnen door de docent aan het begin van de cursus in de course worden neergezet en zij worden pas zichtbaar wanneer aan de voorwaarden van adaptive release wordt voldaan.

Zelfstudie leerpaden kunnen met adaptive release de student meer of minder oefeningen aanbieden.

Direct aan de slag

Bekijk hier een kort filmpje over het instellen van adaptive release voor content in Blackboard.

Voor het werken met de "advanced adaptive release" klik hier.

Hebt u hulp nodig bij het instellen van adaptive release, neemt u dan contact op met E-Learning Support.

© 2017 TU Delft

Metamenu