Next Generation Classroom

Onder de noemer 'Next Generation Classroom' vallen diverse verschijningsvormen waarin onderwijsruimten vernieuwende onderwijsconcepten kunnen faciliteren. Vanuit de afdeling Education Technology is Dr. Ing. Piet van der Zanden sterk betrokken bij onderstaande projecten.

Herinrichting collegezalen

Het onderwijs verandert. Samenwerken en actief kennisdelen komen op en vragen daardoor om accentwisseling binnen onze gangbare onderwijspraktijken. Echter, de onderwijszalen volgen nog dezelfde inrichting als voorheen. Door flexibilisering van (een aantal van onze) onderwijszalen verdwijnen beperkingen die modernisering van het technisch-wetenschappelijke onderwijs nu nog in de weg staan. Flexibilisering wordt vanuit meerdere domeinen verricht. Denk daarbij aan draaibaar meubilair voor gecombineerde hoor- en werkcolleges en geïntegreerde digitale AV met ICT en netwerken.

Virtueel koppelen van onderwijsruimten

Studentaantallen variëren jaarlijks en hebben een grillig verloop. Faciliteiten om toenemende studentaantallen te ondersteunen, stellen de universiteit voor een uitdaging. Naast enorme budgetten neemt het bouwen van nieuwe onderwijszalen en studentkamers ook nog eens een doorlooptijd van 3 tot 5 jaar. Het kan de veranderende studentaantallen eigenlijk niet bijhouden.

Om toch met het grillige verloop van studentaantallen in relatie tot de vaste zaalcapaciteit van onderwijszalen te kunnen omgaan, worden zalen virtueel met elkaar gekoppeld. In het geval er meer studenten zijn dan in één onderwijszaal passen, kan een tweede zaal virtueel worden aangekoppeld. In excessieve gevallen, zoals een grote groep te verdelen over vele kleine praktijklokalen, kunnen meerdere zalen aaneengeregen worden. In dergelijke gevallen volstaat de conventionele koppeling met AV bekabeling niet meer en gaat het hoogwaardige en robuuste TU Delft netwerk een belangrijke en dominante rol spelen. AV over IP wordt de standaard!

Interactieve SMARTboards in combinatie met vier kwadranten

Onze docenten gebruiken nog volop het krijtbord bij het doceren van technisch wetenschappelijke leerstof. Echter belemmert het krijtbord enigszins de digitalisering: Het krijtbord is lastig te filmen, het heeft geen digitaal geheugen voor opslag of hergebruik, en de docent staat voortdurend ‘in de weg’ voor het volgen van de op het bord geschreven verhandeling. Vanuit facilitair oogpunt zitten aan krijt eveneens nadelen vanwege krijtstof voor gezondheid en schoonmaak.

De docent kan tijdens het college een bepaalde afleiding, schets, formule of anders verdeeld over meerdere kwadranten parallel in beeld houden, terwijl de verhandeling voortgaat. Er kunnen voorlopig maximaal 4 onderwijsinfo-signalen tegelijkertijd worden getoond. Dat kunnen 4 SMARTboard schermen zijn, maar ook een afleiding en een PowerPoint presentatie en een MAPLE demonstratie en een filmpje. De variatie is eindeloos.
Voor meer informatie over het doceren met interactieve SMARTboards in combinatie met vier kwadranten, lees de eindrapportage van de pilot hierover (pdf).

Video Conferentie systemen

Naast éénweg-communicatie van een instructiezaal naar één of meerdere overloopzalen is soms behoefte aan directe interactie. Met bi-directionele communicatie over het netwerk is het van groot belang om de tijds-vertraging van de gehele keten te kennen. Haperende beelden zijn wellicht vervelend, geluidsonderbrekingen daarentegen zijn funest.

De 3TU Virtuele Collegezaal vraagt om videoconferentie over de grens van de campus. Ook samenwerkende afdelingen van de IDEA league of Leiden-Delft-Rotterdam maken gebruik van videoconferentie. Wij maken onderscheid tussen on-campus en interuniversitaire videoconferentieverbindingen omdat de kwaliteit op de campus wel op Full HD kwaliteit kan worden gegarandeerd, maar over het publieke netwerk niet.

© 2019 TU Delft

Metamenu