e-Innovations

Het betrekken van studenten bij colleges is altijd een grote uitdaging. Leren is een proces dat voortdurend plaatsvindt. In een natuurlijke context leren mensen door actief objecten in hun omgeving te manipuleren en de effecten daarvan te observeren. Met andere woorden: leren vraagt om een actieve betrokkenheid van de lerende bij een betekenisvolle ‘taak’.

e-Innovations faciliteert precies dat. ICT kan hierbij helpen, want ICT biedt veel mogelijkheden om leerlingen te activeren; om leerlingen in een betekenisvolle context te laten ‘interacteren’ met hun omgeving om op die manier krachtig leren te organiseren. Het gaat daarbij om rijke leeractiviteiten die naast vakinhoud juist didactiek en technologie met elkaar verbinden, op een wederzijds versterkende manier.

De docenten binnen dit thema onderzoeken manieren waarop zij met behulp van ICT vorm kunnen geven aan het activeren van hun studenten.

2015/16

2014/15

2010/11

docent

Assessing Geoportal

Bastiaan van Loenen

docent

Online Q&A Sessions

Maria Cuellar Soares

docent

Treasure Vault

Erik Tempelman

© 2019 TU Delft

Metamenu