Assessment

Met digitaal toetsen kun je de kwaliteit van leren en toetsen in het onderwijs verhogen. Ook lijkt digitaal toetsen een positief effect te hebben op de leerprestaties, zo blijkt uit het SURF-programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren (2010-2015). Er bestaan verschillende systemen voor digitaal toetsen en binnen de TU Delft wordt voornamelijk MapleTA gebruikt. Maar ook andere systemen, bijvoorbeeld speciale systemen voor programmeeronderwijs.

2014/15

© 2019 TU Delft

Metamenu