TU Delft Blended Learning

Een groot knelpunt in de Bacheloropleidingen van de TU Delft is het lage studiesucces. Om hier verbetering in aan te brengen is in september 2011 de notitie Koersen op Studiesucces verschenen, waarin een set van maatregelen wordt beschreven om het studiesucces van de Bacheloropleidingen te vergroten. In aansluiting bij de curriculumherzieningen die de Bacheloropleidingen naar aanleiding van de notitie Koersen op studiesucces zijn gestart, is via een tender, de Bacheloropleiding Technische Bestuurskunde geselecteerd om door middel van een doordachte, integrale inzet van ICT in het onderwijs, bij te dragen aan het realiseren van de studiesuccesdoelen. 

Dit project resulteert in een Blended Bachelorprogramma voor de opleiding Technische Bestuurskunde en vormt daarmee ook een Best Practice voor andere opleidingen. Uiteindelijk beoogt dit project een verhoging van het studiesucces binnen de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde en innovatie van het onderwijsprogramma. Tegelijk ontwikkelt de opleiding hiermee ervaring met de curiculumbrede inzet van blended learning. 

Meer weten?

Sofia Dopper is projectleider van het overall project. Het project loopt van januari 2012 – september 2016. In september 2013 zullen de eerste vakken online worden aangeboden.
Contactgegevens | LinkedIn

© 2019 TU Delft

Metamenu