E-Merge Blended Learning

Het E-merge consortium is in 2012 gestart met een programma rond Blended learning. Elke E-merge instelling voert binnen dit programma een pilotproject uit. Bij de TU Delft is dit de digitale doorstroomminor Werktuigbouwkunde.

De faculteit 3ME biedt deze doorstroomminor aan HBO studenten aan, die nog niet zijn afgestudeerd, en die willen schakelen naar de Masteropleiding Mechanical Engineering. Steeds minder HBO studenten kiezen echter voor deze variant, omdat vanwege rooster technische problemen de doorstroomminor nauwelijks valt te combineren met het HBO-onderwijs.

Door de vakken van de doorstroomminor zo veel mogelijk te digitaliseren en online onderwijsvormen toe te passen, ontstaat een flexibeler traject dat voor een groot deel op afstand kan worden gevolgd. Hierdoor wordt de toegankelijkheid enorm vergroot. Streven is dat het op termijn het reguliere schakeltraject voor afgestudeerde HBO-ers, dat grotendeels overlapt met de doorstroomminor, gaat vervangen.  De initiele doelstelling  was dat de vakken (totaal 30EC) in januari 2014 allemaal zijn omgezet naar een blended vorm. Echter, door de curriculumherziening en het herinrichten van de doorstroomminor bleek het op dit moment niet mogelijk de volledige minor blended te maken.  Drie vakken blijven echter wel gehandhaafd binnen de minor en hier worden blended varianten van gemaakt. Van het eerste vak, lineaire algebra, verzorgd door de faculteit EWI, is in 2013-2014 voor het eerst blended gegeven. De eerste evaluatie laat  een positieve respons van studenten zien.

Meer weten?

  • Erna Kotkamp vervult de didactische ondersteuning van docenten
  • Sofia Dopper vertegenwoordigt de TU Delft in de E-Merge programmaraad

Wilt u meer weten over het project, neem dan contact op met Erna Kotkamp.

© 2019 TU Delft

Metamenu