Blended Learning

Blended learning is een optimale mix van face-to-face onderwijs en online leren, waardoor effectiever, efficiënter en gevarieerder onderwijs kan ontstaan. Doel van dit project is het concept blended learning bij minimaal één Bacheloropleiding aan de TU Delft curriculum breed te implementeren, en daarmee te toetsen op welke manier dit bij kan dragen aan het verhogen van het studiesucces van die opleiding.

De TU Delft voert zelf een Blended Learning project uit. Daarnaast is de TU Delft ook betrokken in het E-Merge project 'Blended Learning'.

Planning

Het project loopt van januari 2012 – september 2015. In september 2013 zal het eerste jaar van het nieuwe blended TB curriculum worden gestart. 

© 2018 TU Delft

Metamenu