Docentervaringen

geen nieuws berichten beschikbaar

Monitoren voortgang cursusoverstijgend

Cursusoverstijgende monitoring betekent vaak het monitoren van de (competentie)ontwikkeling van de individuele student en de reflectie hierop. Dit vormt ook steeds meer als uitgangspunt van onderwijs. Er is hierbij behoefte aan manieren waarop studenten uitgedaagd worden op hun ontwikkeling te reflecteren. Maar ook om deze ontwikkeling te kunnen volgen en uiteindelijk om het bereikte niveau te kunnen beoordelen.

Het gebruik van een (digitaal) portfolio kan zo'n manier zijn. In eerste instantie werden portfolio's veel gebruikt door bijvoorbeeld kunstenaars om een overzicht te geven van zijn of haar werk. Tegenwoordig kom je het portfolio ook vaak tegen in het onderwijs om de unieke ontwikkeling van een student/e en het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar te maken. Dit gebeurt nagenoeg altijd digitaal en wordt vaak een e-portfolio genoemd.

In een e-portfolio kan de student naast persoonlijke gegevens zoals een Curriculum Vitae of persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), ook bijvoorbeeld cursuswerkstukken, werk- en leerdoelen, cijferoverzichten, verslagen, onderzoeken en publicaties opnemen. De student verzamelt zijn gegevens en deelt ze met anderen.  Zo kunnen docenten en studie-adviseurs continu op de hoogte blijven van de vorderingen van de student. Tenslotte kan de student het portfolio, na het afronden van de studie, gebruiken bij toetreding tot de arbeidsmarkt.

Het portfolio kan op verschillende manieren worden ingezet:

  • In het showcaseportfolio  presenteert een student zichzelf: Wie ben ik, wat doe ik/heb ik gedaan etc.
  • Het ontwikkelingsportfolio (begeleidingsportfolio) haalt het maximale effect uit het gebruik van een portfolio. Hier geeft de student informatie over zijn individuele ontwikkeling. Een student kan zijn eigen leerweg tonen (zijn leerdoelen, middelen en wegen om deze doelen te bereiken) en hier op reflecteren. Zijn begeleider(s) kunnen deze informatie gebruiken om de student te ondersteunen bij het bereiken van zijn leerdoelen. Deze leerdoelen zijn vaak uitgedrukt in competenties.
  • Het beoordelingsportfolio is een informatiebron, waarmee beoordelaars zich een oordeel vormen over het kennis- of ontwikkelingsniveau van de student. De student toont zijn niveau door producten, impressies en evaluaties van zijn handelen in uiteenlopende situaties in het portfolio op te nemen.  

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Brightspace Portfolio  is een onderdeel van Brightspace. Iedere docent, student en medewerker kan ervan gebruik maken door in te loggen met het NetID. Het ondersteunt de 3 verschillende typen portfolio's. 

Osiris. Osiris is een onderwijsmanagement systeem waar de studievoortgang van studenten aan de hand van cijfers kan worden gevolgd. Kijk voor meer informatie op de website van E-learning support (ELS)

Meer weten

© 2018 TU Delft

Metamenu