Docentervaringen

geen nieuws berichten beschikbaar

Monitoren voortgang binnen cursus

De voortgang van studenten kan op twee niveaus gemonitoord worden: tijdens een cursus en cursusoverstijgend, bijvoorbeeld tijdens de gehele bachelor.

Het goed monitoren van studenten tijdens een cursus is vooral van belang om ervoor te zorgen dat de docent een goed beeld krijgt van waar een student in het leerproces zit en waar eventuele knelpunten en/of stagnaties optreden. Een docent kan hier dan vervolgens op gaan sturen door feedback te geven en in sommige gevallen een cursus kunnen aanpassen om een stagnatie te voorkomen.
Vanuit de student gezien is een dergelijke monitoring belangrijk zodat duidelijk wordt of iemand op de goede weg zit en indien nodig bijgestuurd kan worden. Daarnaast voorkomt het, juist bij zelfstudie een groot risico, dat een student zich geisoleerd en/of onzeker gaat voelen en hierdoor gedemotiveerd raakt. 
Het is dus van belang dat een docent op makkelijke wijze de voortgang van een student kan volgen. Dit kan al door een aantal voortgangsmomenten vast te leggen in het cursusontwerp, maar bij gebruik van een online omgeving en met name een virtuele leeromgeving zoals Brightspace, zijn hier ook nog wat ondersteunende tools voor.

Welke tools zijn beschikbaar

Monitoren in een cursus

Performance Dashboard in Brightspace geeft de mogelijkheid de activiteiten van een student te monitoren.
Early Warning System van Brightspace geeft de mogelijkheid de activiteit van de student binnen de Brightspace cursus te kunnen volgen. De docent kan zelf criteria definiëren op basis waarvan de student en de begeleider/docent een waarschuwing ontvangt omtrent de voortgang van een student. Deze criteria kunnen gezet worden op toetsscores, een kolom in het Grade Center, deadlines en bezoek aan course.  

Meer weten

  • Online begeleiden van studenten (website), 2004, Maarten van de Ven. In dit artikel op Digitale Didactiek wordt stil gestaan welke verschillende typen online begeleiding er zijn en waar op te letten. Met veel aanvullend materiaal!
  • Resultaten en publicaties E-Portfolio (website). Overzichtspagina over de resultaten van het gebruik van e-portfolio's in het kader van het E-merge project waar de TU Delft aan meedoet
  • Tutorial 5: Monitoring students  (website/screencast) Een zogeheten screencast (opgenomen presentatie op het scherm met een voice-over) over monitoren van studenten in Brightspace.
© 2018 TU Delft

Metamenu