Docentervaringen

This summer, two EWI students Dino Hensen and Tim ...Lees verder

 

Digitale opgaven (multiple choice, in Maple TA) di...Lees verder

 

Voor het vak ‘Behaviour of Soils and Rocks’ is vee...Lees verder

 

Extend WebLab (a web application to support educat...Lees verder

 

In 11 collegeblokken van 2 uur heb ik gebruik gema...Lees verder

 

Interactief lesmateriaal

Niet iedere student studeert in hetzelfde studietempo. Sommige studenten gaan sneller door de collegestof heen dan anderen. Daarbij hebben sommige studenten ook nog eens meer behoefte aan verdiepende stof dan anderen en kan er sprake zijn van niveauverschillen die overbrugd moeten worden. Ook hebben studenten verschillende leerstijlen en uiteenlopende behoeften als het gaat om het aangeboden materiaal.

U kunt uw lesmateriaal automatisch interactief aanbieden zodat studenten het lesmateriaal zelfstandig op basis van bijvoorbeeld hun eigen studietempo en begrip kunnen doorwerken. Zo kunt u instellen dat een volgende stap in de stof pas beschikbaar komt, wanneer de student de vorige stap goed heeft afgerond. Maar interactief lesmateriaal kan ook zo ingericht zijn dat een student bijvoorbeeld op basis van bepaalde foute antwoorden automatisch hints of extra materiaal en opdrachten krijgt aangeboden om nog eens extra mee te oefenen. Het lesmateriaal sluit zo beter aan op de verschillende behoeften van studenten, terwijl dit weinig meer inspanningen van de docent vraagt.

Interactief lesmateriaal gaat op deze manier verder dan het aanbieden van een pdf of het online beschikbaar stellen van het collegedictaat. Dergelijke materialen kunnen echter wel onderdeel uitmaken van interactieve leerpaden, bijvoorbeeld in combinatie met een online college of een video instructies met een bijbehorende quiz. 

Tips

Het goed organiseren en inrichten van interactief lesmateriaal is van groot belang om studenten te helpen op effectieve en motiverende wijze zelfstandig door het materiaal heen te laten gaan. Maakt u gebruik van interactief lesmateriaal ter voorbereiding voor contactmomenten zoals een college? Zorg er dan voor dat u in het college aandacht schenkt aan het bestudeerde en/of gemaakte materiaal. Het is van belang voor studenten dat er samenhang zit tussen het zelf bestudeerde materiaal en datgene wat tijdens contactmomenten besproken wordt.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Wimba Create Om een volledig leerpad te ontwikkelen, inclusief videomateriaal, zelftoetsen, presentaties etc kunt u gebruik maken van Wimba Create. Hiermee kunt u vanuit een MS Word-bestand vrij eenvoudig zelfstudiemateriaal ontwikkelen waarin u bijvoorbeeld kunt kiezen of de stof in een bepaalde volgorde moet worden doorlopen of dat het in willekeurige volgorde kan. Ook kunt u leerpaden aanbieden die zich aanpassen aan aan de voortgang van een student (een zogenaamd adaptief leerpad) en automatische zelftoetsen inbouwen die zowel student als docent inzicht kunnen bieden in de voortgang. 
U kunt dit materiaal in Brightspace inlezen en op deze manier dus zelf interactieve modules voor Brightspace ontwikkelen in een specifieke cursusomgeving.

Brightspace zelf biedt ook verschillende mogelijkheden om een (adaptief) leerpad te in stellen. Met behulp van Tests, Surveys and Pools kan bijvoorbeeld de voortgang getest worden, waarna met de functie Adaptive Release op maat nieuw materiaal aangeboden kan worden.

Meer weten?

© 2019 TU Delft

Metamenu