Docentervaringen

Ontwikkelen van een practicum voor het vak ‘Electr...Lees verder

 

In het vak spm1330 moeten studenten leren te werke...Lees verder

 

In het vak ruimtelijke modellen kwam de computer­c...Lees verder

 

Het betreft hier een systeem van wekelijkse huiswe...Lees verder

 

Voor het vak Ontwerpen op Werktuigkundige Systemen...Lees verder

 

RSSMeer berichten

Huiswerkopdrachten

Een belangrijke factor in het bevorderen van studiesucces is dat de student actief bezig blijft met de leerstof gedurende het verloop van de cursus. Uit onderwijskundig onderzoek blijkt dat het maken van korte (zelf)toetsen tijdens het bestuderen van de leerstof een zeer effectieve en efficiënte leermethode is (Roediger en Karpicke, 2006). Het maken van toetsen vereist dat de student de leerstof ophaalt uit het geheugen, waardoor het leereffect op langere termijn verbetert. Het terughalen van de lesstof kan het beste door het stellen van open vragen waarop een kort antwoord moet worden geformuleerd. De terugkoppeling naar de student bestaat uit het geven van correcte antwoorden.

Bij het geven van huiswerkopdrachten is het van belang dit goed te kunnen monitoren. Kijk hiervoor bij het onderdeel Monitoren voortgang binnen een cursus.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Tests, Survey's and Pools module van Brightspace. Deze module in Brightspace is geschikt voor vraag-antwoord toetsen.

MapleTA. Deze tool  is geschikt voor vraag-antwoord toetsen en kan buiten Brightspace gebruikt worden. Net als de Tests, Survey's and Pools module van Brightspace is het geschikt voor het creeëren en uitzetten van oefentoetsen.

Assignment van Brightspace. Hiermee kunnen studenten een opdracht inleveren in Brightspace dorr een document te upoloaden. Om plagiaat te detecteren kan gebruik gemaakt worden van de Safe Assign module.

Adaptive Release binnen Brightspace kan ervoor zorgen dat de huiswerkopdrachten op het juiste moment zichtbaar worden voor de student of voor een groep studenten.  Bijvoorbeeld na het bekijken van een video, maar ook maken van een huiswerkopdracht kan een volgend onderdeel zichtbaar maken. 

 

 

Meer weten?

© 2019 TU Delft

Metamenu