Docentervaringen

Het traditionele schoolbord vervangen door een Gal...Lees verder

 

Het MSc-vak 'Introduction to slender structures' (...Lees verder

 

In de BSc-opleiding Technische Bestuurskunde oefen...Lees verder

 

College opnemen en online aanbieden

Online college gemist of als naslagwerk

Uit verschillende onderzoeken en praktijkervaringen blijkt dat het opnemen van een college om verschillende redenen van belang kan zijn. Een belangrijke functie van een opgenomen college is die van naslagwerk. Studenten kunnen een college terugkijken waarbij zowel beeld, geluid als eventuele presentatie van de docent helder in beeld zijn. Vooral voor het voorbereiden van tentamens wordt een online college door studenten zeer gewaardeerd en veel gebruikt. Uit de praktijk blijkt inmiddels ook dat het opnemen en online aanbieden van colleges geen invloed heeft op het aanwezigheidspercentage van studenten.

Ook kan een college opgenomen worden waarbij het direct ook live wordt uitgezonden. Studenten die om welke reden dan ook niet fysiek aanwezig kan zijn, kunnen dan toch het college live volgen.

Online college voor zelfstudie

Daarnaast kan een college worden opgenomen met als doel hierin basiskennis te behandelen. Studenten moeten dit dan bekeken hebben voordat sprake is van een contactmoment. Het gebruik van een online college op deze manier, kan dan ook in een studio opgenomen worden en achteraf bewerkt worden. Het voordeel in gebruik van een online college op deze wijze is dat de beschikbare contacttijd meer gelegenheid biedt voor verdieping en student-docent interactie.

Online college voor verdieping

Ook kan als er in de onderwijstijd weinig beschikbaar is om bepaalde onderwerpen uit te lichten, korte en krachtige colleges opgenomen worden over deze onderwerpen.Op deze manier kun je extra verdieping of verbreding bieden. Natuurlijk kun je moeilijke onderwerpen die je wel in het college hebt behandeld, ook nog eens extra benadrukken.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar

Collegerama: het opnemen van een college gebeurt binnen de TU Delft met Collegerama. In een Collegerama opname worden zowel de spreker als de Powerpointsheets simultaan opgenomen en getoond. Naast deze functie als naslagwerk is het ook mogelijk evenementen live online uit te zenden. 

Brightspace Collaborate: met behulp van Brightspace Collaborate kunnen korte video opnamen gemaakt worden. Kijk voor een gerichte toepassing hiervan ook onder Video instructies. Voor het opnemen van kleine stukjes in een studio kunt u in de studio van Multimedia Services terecht.  

iTunes U Dit is geen tool om video's mee op te nemen, maar kan naast Brightspace of de Collegerama website gebruikt worden om de video te publiceren. Hier moet wel rekening gehouden worden dat deze publicaties wereldwijd zichtbaar zijn en onder een Creative Commons license worden aangeboden.

Meer weten

  • Voor een goede afweging welke type filmpje voor welke type onderwijs geschikt is en alle noodzakelijke stappen, lees het stappenplan opgesteld door OC Focus en het New Media Centre (pdf)
  • Download hier het stappenplan (pdf) over het inzetten van de verschillende vormen van video in onderwijs
  • Help, ik word opgenomen! (pdf) 2011, Sofia Dopper en Ruud van Zijl. Deze publicatie bevat praktische en didactische adviezen voor docenten van de TU Delft wiens college wordt opgenomen op video (Collegerama).
  • Ervaringen opnemen hoorcolleges (website), 2010. Een website met filmpjes van docenten van de Universiteit Utrecht die gevraagd worden naar hun ervaringen met het opnemen van hoorcolleges.
  • Perceptions of a Lecture Capture System and Academic Achievement among Online Graduate Students (pdf) 2010, Harry Legum et al. Een onderzoek  naar de perceptie van studenten over online colleges bij verschillende soorten cursussen (volledig online, blended, volledig face to face)
  • iTunes University and the classroom: Can podcasts replace Professors? (pdf), 2009, Dani McKinney , Jennifer L. Dyck en Elise S. Luber.  Onderzoek uit 2009 naar het effect van het beschikbaar stellen van colleges met behulp van online audio bestanden.
Mediasite Player
To enable the screen reader-compatible view, please press ctrl + z.
© 2019 TU Delft

Metamenu