Docentervaringen

This summer, two EWI students Dino Hensen and Tim ...Lees verder

 

Door middel van ICT (BlackBoard) een platform make...Lees verder

 

Het MSc-vak 'Introduction to slender structures' (...Lees verder

 

Als onderdeel van het eerstejaars bachelorvak ‘Men...Lees verder

 

Het traditionele schoolbord vervangen door een Gal...Lees verder

 

Zelfstudie Stimuleren

Zelfstudie is een belangrijk onderdeel in het leerproces en betekent voor sommige cursussen zelfs het belangrijkste onderdeel. Vaak stellen studenten dit echter uit en beginnen pas vlak voor het tentamen met bestuderen van de stof. De inzet van ICT middelen kan studenten stimuleren tot regelmatiger zelfstudie en kan bovendien voorzien in verschillen tussen studenten in voorkennis, studietempo, leerstijl en behoefte aan verdieping.

De inzet van ICT in verschillende onderwijssituaties

Op welke manier de inzet van ICT kan bijdragen, hangt af van de situatie. Per onderwijssituatie wordt beschreven welke tools hier een belangrijke bijdrage kunnen spelen.

 • Interactieve lesmodule: Onder vooraf bepaalde voorwaarden (zoals de voortgang van de student) stelt u verschillende elementen automatisch beschikbaar voor de student.
  Wimba Create biedt de mogelijkheid om in MS Word eenvoudig een online interactieve module te maken, met daarinverschillende elementen zoals een toets of video.
  Brightspace Adaptive Release maakt adaptieve leerpaden op basis van tijd, voortgang (score) en deelname mogelijk.
 • Het opnemen van een college: Een opname van een reeds gegeven college kan onderdeel uitmaken van zelfstudie, in de vorm van naslagwerk.
  Collegerama is binnen de TU Delft een manier om met name hoorcolleges efficient op te nemen.
  iTunes U kunt u vervolgens gebruiken om het opgenomen college met een grotere groep studenten te delen.
 • Korte video-instructies: Om studenten te ondersteunen bij onderwerpen die zij als lastig ervaren, kunnen korte video-instructies gemaakt worden.
  Collegerama kan hiervoor gebruikt worden met een opnamestudio als opnamelocatie.
  Brightspace Collaborate kan gebruikt worden als de voorkeur uit gaat naar opnemen op uw eigen werkplek.
 • Huiswerkopdrachten kunnen digitaal worden aangeboden en automatisch worden nagekeken.
  Tests, Survey's en Pools is een tool van Brightspace waarmee dit mogelijk is.
  MapleTA biedt als toetssysteem (gekoppeld aan Brightspace) dezelfde mogelijkheden, maar is met name geschikt voor wiskundige opdrachten.
 • Monitoren voortgang binnen een cursus: Als docent is het belangrijk een indruk te krijgen van waar studenten zich in het leer-/onderwijsproces bevinden. Daarnaast is het ook van belang ervoor te zorgen dat studenten niet te lang vast komen te zitten of zich te geisoleerd voelen. Hiervoor biedt Brightspace verschillende tools:
  Brightspace Performance Dashboard in Brightspace geeft de mogelijkheid de activiteiten van een student binnen een Brightspace Course te monitoren.
  Brightspace Early Warning System van Brightspace kan gebruikt worden om de student een herinnering te sturen, bijv.mbt een deadline waarop een opdracht digitaal moet worden ingeleverd.
 • Monitoren voortgang cursusoverschrijdend: De samenhang tussen de verschillende activiteiten van een student wordt steeds vaker als uitgangspunt van onderwijs gezien.  Het monitoren van de (competentie)ontwikkeling van de individuele student en de reflectie hierop is hier een belangrijk onderdeel van.
  Brightspace Portfolio kan gebruikt worden om de algehele ontwikkeling van een student te volgen   
 • Delen van online materiaal: Om studenten een breed scala aan informatie te bieden die zelfstudie verder kan stimuleren, is het van belang dat zowel lesmateriaal als bronnen digitaal aangeboden worden.
  Repository TU Delft (buiten de ICTO site) is de digitale bron van wetenschappelijke publicaties van de TU Delft en wordt door de TU Delft Library onderhouden.
  OpenCourseWare TU Delft (buiten de ICTO site) is het initiatief om onderwijs te ondersteunen en verder te ontwikkelen door hoge kwaliteit onderwijsmateriaal online vrij toegankelijk te maken.
© 2019 TU Delft

Metamenu