Docentervaringen

geen nieuws berichten beschikbaar

RSSMeer berichten

Digitale tentamens

Digitale tentamens kunnen worden gebruikt, zowel voor het toetsen van voorkennis (instaptoetsen), oefening voor de student (tussentijdse toetsen) als ook tentamens (eindtoetsen). Een digitale toets kan verschillende vraagtypen ondersteunen. Het is hierbij belangrijk dat het vraagtype aansluit op het type kennis dat je wilt toetsen.

Een digitale toetsapplicatie zoals MapleTA geeft globaal de volgende mogelijkheden: creeren, opslaan en hergebruik van vragen in een itembank, varietiteit aan vraagtypen, varieteit in toetsvragen per student, automatische beoordeling, feedback mogelijkheid en analysemogelijkheden. Kijk onder Meer weten voor de pdf met een uitgebreidere uitleg hierover. 

Welke tool is hiervoor beschikbaar?

MapleTA is campusbreed beschikbaar voor het digitaal tentamineren. Het heeft uitgebreide mogelijkheden voor wiskundige toetsvragen.
Het tentamen wordt in een beveiligde omgeving aangeboden, zodat alleen deze alleen toegankelijk is vanuit de tentamenzaal (onder toezicht van surveillanten). Verder kunnen studenten geen andere applicaties openen of met elkaar via online tools communiceren. Het is mogelijk om, in overleg met ICT, specifieke applicaties beschikbaar te stellen die studenten naast Maple TA tijdens het tentamen mogen gebruiken. 

Sonate kan een alternatief zijn voor MapleTA als het tentamen alleen uit multiple choice vragen bestaat. De afname van de toets kan dan ook op papier gebeuren. Studenten vullen hun antwoorden in op de gestandaardiseerde antwoordformulieren voor . Deze formulieren worden vervolgens gescand en het systeem berekent item- en toetskwaliteit. 

Meer weten

© 2019 TU Delft

Metamenu