Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het ba...Lees verder

 

Ontwikkelen van een niet-fraudegevoelige en betrou...Lees verder

 

Ontwikkeling van wekelijkse toetsen (in Maple TA) ...Lees verder

 

Eenvoudige zelftoetsen aanbieden via Maple TA, om ...Lees verder

 

Het maken van relevante opgaven die met behulp van...Lees verder

 

RSSMeer berichten

Competenties beoordelen

Inzet van het E-portfolio

In sommige gevallen is het afnemen van een toets niet voldoende om te kunnen beoordelen of de student voldoet. Bijvoorbeeld omdat u een ontwikkeling over langere termijn wilt zien en volgen tijdens een stage of project. Dan komt een portfolio in beeld.

Studenten mogen zich competent noemen als ze de juiste kennis, vaardigheden en attitude op voldoende niveau hebben ontwikkeld en de beheersing hiervan hebben gedemonstreerd. Om dit te kunnen beoordelen, zijn bewijzen van handelen nodig. In hun handelen tonen studenten immers aan of ze opgedane kennis en ontwikkelde vaardigheden voldoende beheersen en vanuit een bepaalde (ingenieurs)attitude kunnen toepassen in een bepaalde (praktijk)situatie.

Studenten kunnen deze bewijzen opnemen in een digitaal portfolio, een e-portfolio. In dit e-portfolio neemt de student bewijzen van zijn handelen op. Dit kunnen opdrachten zijn, maar ook video's van het handelen in de praktijk en reflecties hierop van de student zelf of van anderen. Reguliere toetssystemen zijn hierop niet voldoende toegerust omdat zij slechts het kennisniveau of inzicht kunnen toetsen. Het volledige beeld van een integrale toepassing van kennis, vaardigheden en attitude ontbreekt hierdoor. Wanneer dit volledige beeld wel gewenst is, kan het in een e-portfolio worden ingezet.

Een e-portfolio kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden, kijk voor meer informatie onder “Monitoren voortgang, cursusoverstijgend” onder het onderwijsthema Zelfstudie Stimuleren.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Brightspace Portfolio  is een onderdeel van Brightspace. Iedere docent, student en medewerker kan ervan gebruik maken door in te loggen met het NetID. Het ondersteunt de 3 verschillende typen portfolio's. 

Osiris. Osiris is een onderwijsmanagement systeem waar de studievoortgang van studenten aan de hand van cijfers kan worden gevolgd. Kijk voor meer informatie op de website van E-learning support (ELS)

Competenties beoordelen met het E-Portfolio

Het E-portfolio is slechts een middel waarin de student bewijzen van handelen kan verzamelen, in voorbereiding op de beoordeling van zijn handelen. De beoordeling is echter niet eenvoudig. 'Handelen' komt namelijk voort uit een geintegreerd geheel van opgedane kennis, ontwikkelde vaardigheden en een manier van werken en aanpakken (attitude). Kennis en vaardigheden kunnen afzonderlijk getoetst worden, maar beoordleen van algehele competentie vraagt om een andere aanpak.

Zo kun je rubrics maken, waarin je op verschillende niveaus beschrijft welke gedragingen de student moet hebben getoond om op dit niveau als competent te kunnen worden beoordeeld. Vervolgens moet de student hier bewijzen van aanbieden in zijn E-Portfolio. Belangrijk voor de validiteit van de beoordeling is dat de beoordeling door meerdere beoordelaars geschiedt, zodat overeenstemming over de beoordeling van de bewijzen van handelen onstaat.

  • Voor medewerkers bestaat al een dergelijke rubricering waarmee medewerkers kunnen reflecteren op hun eigen ontwikkeling.
  • In het BKO-traject worden deelnemers ook beoordeeld op ontwikkelde competenties.

Meer weten?

Het thema Digitaal Portfolio (website) van Digitale Didactiek gaat in op de verschillende soorten portfolio’s en geeft een aantal voorbeelden hoe u een e-portfolio in kunt zetten.

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu