Docentervaringen

Ontwikkeling van toetsen (in Maple TA) voor het ba...Lees verder

 

Ontwikkelen van een niet-fraudegevoelige en betrou...Lees verder

 

Ontwikkeling van wekelijkse toetsen (in Maple TA) ...Lees verder

 

Het voormalige schakelvak uit het masterprogramma ...Lees verder

 

Binnen de vier cursussen English for Academic Purp...Lees verder

 

Toetsen en Beoordelen

Toetsen en beoordelen omvat alle activiteiten die tot doel hebben een beslissing over studenten te nemen. Deze beslissingen kunnen zowel summatief (zakken of slagen) of formatief (bijsturend) zijn. Afhankelijk van de te beoordelen kennis of vaardigheid, wordt een toetsmethode gekozen.

De inzet van ICT

Per onderwijssituatie (vet gedrukt en onderstreept) wordt beschreven welke tools (onderstreept) hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren spelen 

 • Huiswerkopdrachten kunnen digitaal worden aangeboden, ingeleverd en automatisch nagekeken.
  Blackboards toetsmodule, 'Tests, Survey's & Pools', bevat basisfunctionaliteit voor toetsen
  MapleTA is een toetssysteem met uitgebreidere vraag/antwoord-mogelijkheden. Dit systeem heeft een koppeling met Blackboard.
 • Digitale tentamens moeten worden afgenomen in een beveiligde omgeving.
  MapleTA wordt gebruikt voor digitale tentamens.
  Sonate is een systeem voor het nakijken van multiple choice vragen die op een formulier zijn ingevuld.
  De beveiligde omgeving is ook beschikbaar voor opdrachten waarin de computervaardigheid van de student wordt getoetst.
 • Peer review wordt toegepast om studenten aan de hand van vooraf vastgestelde criteria feedback te laten geven op elkaars werk. 
  Blackboards Self and Peer Assessment module verzorgt de logistieke stappen betreffende het inleveren van de opdrachten en verdelen van de ingeleverde opdrachten onder de reviewers. Het maakt voor de docent de voortgang en de resultaten inzichtelijk.
 • Peer evaluation wordt inzet om de samenwerking binnen een projectgroep te evaluaeren en bespreekbaar te maken.
  Scorion verspreidt de evaluatieformulieren onder de groepsleden en genereert rapportages op maat voor de student en de docent. 
 • Competenties beoordelen bijvoorbeeld aan het einde van een bachelorfase.
  De Blackboard Portfolio module bevat een aantal sjablonen waarmee een student een portfolio kan opbouwen. De student kan de in Blackboard reeds ingeleverde opdrachten middels een link in zijn of haar portfolio opnemen en deze voorzien van aanvullende informatie, zoals een reflectie op het eigen werk.
© 2018 TU Delft

Metamenu