Docentervaringen

Door middel van ICT (BlackBoard) een platform make...Lees verder

 

Het MSc-vak 'Introduction to slender structures' (...Lees verder

 

Een gedeeld interactief platform gedeeld met partn...Lees verder

 

Interactie tussen docenten, studenten en onderwerp...Lees verder

 

Gebruik maken van het digitale middel “YouTube” in...Lees verder

 

Studenten Betrekken bij Colleges

Door studenten actief met de stof te laten werken, beklijft er meer. Dit geldt niet alleen voor schriftelijke opdrachten, maar ook tijdens contactmomenten. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe het meest uit deze contactmomenten te halen. Afwisseling in de werkvorm en interactie met studenten bevorderen de concentratie en het leerrendement.
Hier zijn drie belangrijke stromingen of vormen in te herkennen: interactive teaching, peer teaching en just-in-time teaching.  Bij deze vormen worden studenten actief betrokken bij colleges, krijgen meer verantwoordelijkheid en leren actiever. Een belangrijk concept dat hier vaak mee geassocieerd wordt is de flipped classroom. Kort gezegd betekent dit dat klassikale instructie via bijvoorbeeld video beschikbaar wordt gesteld en de student/e dit individueel ter voorbereiding moet bekijken. Tijdens contactmomenten is dan meer tijd beschikbaar voor vragen, individuele aandacht en verdieping, iets wat vaak juist weer als individuele huiswerkopdracht zou worden meegegeven.
ICT kan hier een belangrijke ondersteunende rol in spelen.

Per onderwijssituatie (vet gedrukt en onderstreept) wordt beschreven welke tools (onderstreept) hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren spelen.  

De inzet van ICT

 • In (grote) groepen kan het soms lastig zijn te wisselen in werkvorm en te zorgen voor veel interactie. Maar door bijvoorbeeld korte opdrachten of vragen te geven, studenten hier in paren of groepen  over te laten discussieren en gezamenlijk tot een antwoord te laten komen, kan er al voor afwisseling gezorgd worden.
  Student Response System / Clicker: Dit is een activiteit waarmee een individuele maar ook een groep studenten tijdens college kunnen reageren op een (meerkeuze)vraag of stelling waarvan de uitslag vervolgens direct op het scherm van de docent wordt getoond. 
  Feedback Fruits is een tool die zowel via Brightspace als buiten Brightspace om gebruikt kan worden om meer interactie tijdens colleges als daarna te faciliteren. Het bestaat uit 3 onderdelen Live, Dialog en Share.
  Crouwelzaal
  Sinds 2012 is er bij de faculteit Industrieel Ontwerp een speciale zaal ingericht waar snel gewisseld kan worden tussen frontaal-instructie onderwijs en groepswerk. Door draaibaar meubilair kunnen studenten snel groepen vormen. Door de beschikbaarheid van whiteboards en groepscamera's kunnen de resultaten van de groepen ook snel met de rest van de zaal gedeeld worden.
  Digiboard
  Er kan samengewerkt worden rondom een digiboard (ook wel Smartboard)
 • Individueel In grote groepen kan ook invidueel interactie tussen docent en student plaatsvinden door het stellen van korte (meer)keuze vragen of stellingen waarbij studenten individueel hun antwoorden kunnen geven (door handopsteking of via Turningpoint). Als docent/e kan je hierdoor snel inzicht krijgen in het leerproces van de studenten en op inspelen.
  Turningpoint (clickers of Repsonseware): Dit is een zogeheten Student Response System (SRS) waarmee een individuele maar ook een groep studenten tijdens college kunnen reageren op een (meerkeuze)vraag of stelling waarvan de uitslag vervolgens direct in een Microsoft Powerpoint presentatie worden weergegeven. 
  Feedback Fruits is een tool die zowel via Brightspace als buiten Brightspace om gebruikt kan worden om meer interactie tijdens colleges als daarna te faciliteren. Het bestaat uit 3 onderdelen Live, Dialog en Share.
 • Plenair Om de aandacht vast te houden tijdens contactmomenten zijn korte video's heel effectief. Gebruik ze bijvoorbeeld om onderwerpen in te leiden. Hier kunnen andere eisen aan gesteld worden dan video's die gebruikt worden onder video instructies, maar in sommige gevallen kunnen deze wel bruikbaar zijn. Daarnaast kunnen video instructies gebruikt worden Onderstaand de verschillende tools waarmee opnamen gemaakt kunnen worden.
  Collegerama: kan gebruikt worden met zowel de collegezaal als een opnamestudio als opnamelocatie.
  Brightspace Collaborate kan gebruikt worden als de voorkeur uit gaat naar opnemen op de eigen werkplek. Ook deze video instructies kunnen volgens het flipped classroom concept worden ingezet.
  Screencapture software zoals Jing, Captivate en Camtasia. Met deze software kunnen opnamen gemaakt kunnen worden van wat er op het beeldscherm gebeurt.
  Let op! Deze software wordt niet door TU Delft ondersteund!
  Digiboard Er kan plenair worden samengewerkt rondom een Smartboard <nog aanvullen>
 • Variatie in werkvormen
  Uiteraard kan in 1 college gebruik gemaakt worden van de verschillende bovenstaande vormen. Let hier wel op dat er niet een overdaad aan variatie is. Denk er ook aan dat elke nieuwe werkvorm goed uit te leggen waarbij helder is waarom voor een bepaalde vorm gekozen is.
© 2019 TU Delft

Metamenu