Docentervaringen

Als docent binnen de masteropleidingen ‘Transport,...Lees verder

 

Verkenning van de mogelijkheden om MSc-studenten t...Lees verder

 

"Ik ben betrokken bij het vak BEP, Bachelor Eind p...Lees verder

 

Voor de IE&D minor voeren studenten in multidiscip...Lees verder

 

Deel van het IO-vak “Industriële Productie” is een...Lees verder

 

Begeleiding van een groep

Het begeleiden van een groep kan een andere insteek hebben dan begeleiding 1 op 1. Soms kan hier effectief gebruik gemaakt worden van peer feedback op individueel werk of wordt er in groepen samengewerkt. Net als bij 1 op 1 begeleiding dat er verschil gemaakt kan worden tussen synchroon en asynchrone communicatie.
Kijk voor samenwerkingstools onder Samenwerkend Leren

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Voor synchrone communicatie:

Brightspace Collaborate: Brightspace Collaborate maakt het mogelijk online te communiceren en samen te werken. Deze tool is geïntegreerd in Brightspace en is beschikbaar vanuit een cursus.

Brightspace IM heeft dezelfde functionaliteiten waar Brightspace Collaborate onderdeel van is, maar kan onafhankelijk van Brightspace gebruikt worden. Het heeft een instant messaging functie (zoals bijvoorbeeld MSN Messenger of Skype). 

Voor asynchrone communicatie:

Brightspace Announcement, Mail en Discussieforum Deze 3 tools kunnen gebruikt worden voor zowel 1 op 1 communicatie, maar ook voor communicatie tussen meerdere mensen. Als meerdere studenten dezelfde vraag hebben, zou deze bijvoorbeeld met antwoord op een discussieforum geplaatst kunnen worden.

Brightspace Weblog: Een soort van online dagboek of logboek, geïntegreerd in Brightspace en niet publiek toegankelijk, maar wel voor iedereen binnen dezelfde cursusomgeving.

TUDelft weblog: Een soort van online dagboek of logboek, publiek toegankelijk

Blackboard Journal: Een online dagboek dat alleen voor de student en docent toegankelijk is.  De weergave van chronologie, de wijze van commentaar geven en het privacy aspect maakt het anders dan een weblog.

Blackboard Portfolio: Geeft de unieke ontwikkeling en/of de resultaten van die ontwikkeling van een student weer. Geïntegreerd in Blackboard 

Meer weten

Volgt nog

© 2019 TU Delft

Metamenu