Docentervaringen

Als docent binnen de masteropleidingen ‘Transport,...Lees verder

 

"Ik ben betrokken bij het vak BEP, Bachelor Eind p...Lees verder

 

Voor de IE&D minor voeren studenten in multidiscip...Lees verder

 

Deel van het IO-vak “Industriële Productie” is een...Lees verder

 

Begeleiding 1 op 1

Het 1 op 1 begeleiden van studenten gaat vaak op afspraak en is meestal gericht op het monitoren van de voortgang van een individuele student en het geven van hele gerichte en specifieke feedback. Als dit online plaatsvindt wordt er een onderscheid gemaakt tussen synchroon (tegelijkertijd online zijn) en asynchroon (niet tegelijkertijd online) contact.
Met name bij asynchroon contact zijn er veel verschillende mogelijkheden die niet direct  met behulp van specifieke communicatietools hoeven plaats te vinden. Zo is het bijvoorbeeld heel handig inhoudelijke feedback te geven met behulp van een Commentaar functie in een aangeleverd tekstdocument.
Maar meestal spelen bij online 1 op 1 begeleiden de communicatiemogelijkheden een belangrijke rol.  

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Voor synchrone communicatie:

Brightspace Collaborate: Brightspace Collaborate maakt het mogelijk online te communiceren en samen te werken. Deze tool is geïntegreerd in Brightspace en is beschikbaar vanuit een cursus.

Brightspace IM heeft dezelfde functionaliteiten waar Brightspace Collaborate onderdeel van is, maar kan onafhankelijk van Brightspace gebruikt worden. Het heeft een instant messaging functie (zoals bijvoorbeeld MSN Messenger of Skype). 

Voor asynchrone communicatie:

Brightspace Announcement, Mail en Discussieforum Deze 3 tools kunnen gebruikt worden voor zowel 1 op 1 communicatie, maar ook voor communicatie tussen meerdere mensen. Als meerdere studenten dezelfde vraag hebben, zou deze bijvoorbeeld met antwoord op een discussieforum geplaatst kunnen worden.

Brightspace Weblog: Een soort van online dagboek of logboek, geïntegreerd in Brightspace en niet publiek toegankelijk, maar wel voor iedereen binnen dezelfde cursusomgeving.

TUDelft weblog: Een soort van online dagboek of logboek, publiek toegankelijk

Blackboard Journal: Een online dagboek dat alleen voor de student en docent toegankelijk is.  De weergave van chronologie, de wijze van commentaar geven en het privacy aspect maakt het anders dan een weblog.

Blackboard Portfolio: Geeft de unieke ontwikkeling en/of de resultaten van die ontwikkeling van een student weer. Geïntegreerd in Blackboard 

Meer weten?

Volgt nog

© 2019 TU Delft

Metamenu