Nieuws

Als docent binnen de masteropleidingen ‘Transport,...Lees verder

 

Verkenning van de mogelijkheden om MSc-studenten t...Lees verder

 

Een pilot wordt gestart waarbij de studentengroepe...Lees verder

 

Uitbreiden van de bibliografie faciliteit van rese...Lees verder

 

Het digitaal student portfolio biedt een web-gebas...Lees verder

 

Stage/Afstuderen Begeleiden

Studenten moeten vaak in de laatste fase van hun studie individueel werken aan een afstudeeropdracht en/of een stage. Als begeleider wil je echter wel graag weten hoe het met een student gaat, ook om te voorkomen dat hij/zij vast komt te zitten of onnodig gedemotiveerd raakt. Vaak is het dan handig een afspraak te maken om bijvoorbeeld feedback te geven, problemen te ondervangen, proces te begeleiden, het stimuleren van voortgang. Studenten zijn echter met name in de laatste fase van hun opleiding steeds minder vaak op de campus en het wordt ook vaak bijvoorbeeld stage of werkverplichtingen lastiger om voor een face to face afspraak naar de campus te komen. Bepaalde ICT middelen kunnen hier een oplossing voor bieden.

Ook kan door gebruik van bepaalde ICT middelen het makkelijker worden om overzicht te houden over alle te begeleiden studenten. Ook kan het mogelijkheden bieden meerdere begeleiders tegelijkertijd op de hoogte te houden.
En ook hier geldt: studenten kunnen heel goed van elkaar leren aangezien ze in dezelfde situatie zitten en elkaar goed begrijpen. Het is dus ook aan te raden niet  alleen te kijken naar het contact tussen student en docent, maar ook om ook de contacten tussen studenten te bevorderen.

Per situatie (vet gedrukt en onderstreept) wordt beschreven welke tools (onderstreept) hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Begeleiding 1 op 1 gaat vaak op afspraak en is vaak gericht op het monitoren van de voortgang en het geven van hele specifieke feedback. Dit kan als je tegelijkertijd online bent (synchroon), maar ook op momenten dat je niet tegelijkertijd online bent (asynchroon).

Begeleiding van een groep heeft een wat andere insteek dan begeleiding 1 op 1. Soms kan hier effectief gebruik gemaakt worden van peer feedback op individueel werk of wordt er in groepen samengewerkt.

Contacten tussen studenten kan van belang zijn bij het begeleiden van studenten die in eenzelfde fase zitten. Ze kunnen zowel inhoudelijk als sociaal steun vinden bij elkaar. Ze zitten in hetzelfde proces, worstelen met dezelfde vragen, zijn soms alleen in een vreemde omgeving. Dan helpt het om een netwerk te vormen. 

Welke communicatietools zijn hiervoor beschikbaar

Blackboard Collaborate: Blackboard Collaborate maakt het mogelijk online te communiceren en samen te werken. Deze tool is geïntegreerd in Blackboard en is beschikbaar vanuit een cursus.
Blackboard IM heeft dezelfde functionaliteiten waar Blackboard Collaborate onderdeel van is, maar kan onafhankelijk van Blackboard gebruikt worden. Het heeft een instant messaging functie (zoals bijvoorbeeld MSN Messenger of Skype).  

Blackboard Announcement & Mail en Discussieforum Deze 3 tools kunnen gebruikt worden voor zowel 1 op 1 communicatie, maar ook voor communicatie tussen meerdere mensen. Als meerdere studenten dezelfde vraag hebben, zou deze bijvoorbeeld met antwoord op een discussieforum geplaatst kunnen worden.

Blackboard Weblog: Een soort van online dagboek of logboek, geïntegreerd in Blackboard en niet publiek toegankelijk, maar wel voor iedereen binnen dezelfde cursusomgeving.

TUDelft weblog: Een soort van online dagboek of logboek, publiek toegankelijk

Blackboard Journal: Een online dagboek dat alleen voor de student en docent toegankelijk is.  De weergave van chronologie, de wijze van commentaar geven en het privacy aspect maakt het anders dan een weblog.

Blackboard Portfolio: Geeft de unieke ontwikkeling en/of de resultaten van die ontwikkeling van een student weer. Geïntegreerd in Blackboard   

© 2019 TU Delft

Metamenu