Nieuws

Een gedeeld interactief platform gedeeld met partn...Lees verder

 

Binnen het vak ‘Design of Innovative ICT-infrastru...Lees verder

 

Using Yammer to facilitate better communication am...Lees verder

 

Verkenning van de mogelijkheden om MSc-studenten t...Lees verder

 

In dit vak ontwikkelen studenten in zelf hun eigen...Lees verder

 

Samen werken

Samenwerkingsruimte

Er kan naast samen schrijven ook op andere manieren digitaal worden samengewerkt. Bijvoorbeeld bij het samenwerken aan een project. Vaak is dan een combinatie van mogelijkheden nodig zoals een digitale plek om documenten uit te wisselen, te communiceren of bronnen te delen.
Ook voor onderwijssituaties als studenten en docent niet tegelijkertijd op dezelfde locatie (kunnen) zijn, is het soms wel mogelijk om online bijeen te komen. Door middel van chat, videoconference of online seminar kan een groep met of zonder docent overleggen, discussiëren, elkaar iets laten zien etc.

Video's maken

Ook wordt soms het gezamenlijk maken van een video ingezet als digitaal leermiddel. Het maken van een video met een groep studenten is zeer complex. Het betekent dat ze de stof zeer goed moeten beheersen om hier goed over te kunnen vertellen. En dan moeten ze het ook nog verbeelden. Het wordt extra motiverend als de video’s gebruikt worden voor presentatie aan een opdrachtgever of voor een wedstrijd.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar

Blackboard Collaborate: Blackboard Collaborate maakt het mogelijk online te communiceren en samen te werken. Deze tool is geintegreerd in Blackboard en kan in iedere Blackboard cursus gebruikt worden.

Blackboard IM (via E-learning Support):  Dit is een onderdeel van Blackboard Collaborate, maar beschikbaar buiten Blackboard als aparte tool waarmee schriftelijk of via videobeelden mee gechat kan worden. Studenten kunnen hier vrij gebruik van maken, ook zonder de docent. 

Blackboard Groups: In Blackboard kunnen groepen aangemaakt worden zodat studenten binnen deze groep met elkaar kunnen communiceren en bestanden delen. Ook kunnen er assignments aan een groep worden toegekend en beoordeeld worden.

Google apps voor education (wordt niet ondersteund door TU Delft). Hier kunnen ondere andere documenten mee gedeeld worden.

Voor het maken van video's door studenten kunnen vele (gratis) tools en/of camera gebruikt worden. Binnen de TU Delft wordt geen specifieke tool hiervoor ondersteund. Wel is het Nieuwe Media Center (voorheen Multimedia Services) bezig studio's in te richten om het voor docenten en studenten makkelijker te maken video's op te nemen en te bewerken.

 

Meer weten?

Groepswerk ondersteunen m.b.v. virtuele ‘projectkantoren’ (website), 2004,  Karen Jager, Hans Maier, Annemiek Wieland

Aandachtspunten voor online groepswerk (website), 2003, Gerard Baars

© 2018 TU Delft

Metamenu