Nieuws

Een wiki ter ondersteuning van toegepaste statisti...Lees verder

 

In dit vak ontwikkelen studenten in zelf hun eigen...Lees verder

 

In dit vak ontwikkelen studenten in zelf hun eigen...Lees verder

 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van ee...Lees verder

 

Studenten lezen en geven feedback op elkaars werk ...Lees verder

 

Samen schrijven

Samen schrijven kan als vorm van samenwerkend leren zeer motiverend werken. Door gezamenlijk een stuk te moeten produceren, worden studenten gedwongen inhoudelijk met elkaar in discussie te gaan en gezamenlijk bepalen hoe bepaalde zaken geformuleerd moeten worden. Dit verhoogt het begrip van de materie en daarmee het leerrendement.
Door dit online te kunnen doen, wordt het gemakkelijker om dit in het onderwijs in te zetten omdat studenten niet perse fysiek bij elkaar hoeven te zitten om gezamenlijk te kunnen schrijven.
Een ander voordeel van online werken is dat de tussenversies ook zichtbaar zijn voor de docent. Voortgang bijhouden en feedback geven zijn daardoor mogelijk. 

Met behulp van verschillende ICT mogelijkheden kunnen de studenten de resultaten presenteren van een opdracht/onderzoek aan de docent, elkaar, opdrachtgevers of andere geinteresseerden. Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn om rond een bepaald vraagstuk samen bronnen te zoeken en deze te schriftelijk te bespreken en evalueren. Of om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel te schrijven.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar

Wiki: Met behulp van een wiki kunnen verschillende studenten tegelijkertijd online aan een bepaald stuk tekst werken. Het is ook mogelijk om in kleinere opdrachten en gedeelten een stuk te schrijven om in een later stadium te kunnen samenvoegen of met links aan elkaar te verbinden; de wiki wordt zo een kleine website. Een wiki biedt de mogelijkheid revisies bij te houden en ook te kunnen zien wie wat heeft veranderd en deze wijzigingen eventueel terug te draaien.   

Weblog Een weblog kan zowel individueel als in een groep ingezet worden. In een groepsweblog kan een groepje studenten gezamenlijk groepje verantwoordelijk worden gemaakt voor de inhoud van de blog. Bij individuele bijdragen kan ook een samenwerkend aspect gebracht worden door met behulp van de 'comment' functie commentaar op elkaars posting te geven. Daarnaast kan ook gemakkelijk naar elkaar weblogs gelinkt worden wat ondersteuning kan geven in het leren als groepsproces

Cloudservices: Zogenaamde cloudservices als GoogleDocs of Dropbox biedt studenten de mogelijkheid om online documenten op te slaan en elkaar toestemming te geven elkaars documenten in te zien en eventueel te wijzigen. Belangrijk is dat de docent hierbij geen zicht heeft op de tussenproducten en het samenwerkingsproces. Deze blijven ook niet bewaard binnen de TUD.Momenteel wordt er binnen de TU Delft nog geen cloud service ondersteund, maar de verwaching is dat aangesloten zal gaan worden bij SURF conext  

 Overzicht van alle beschikbare cloudservices: http://www.surfnet.nl/nl/Thema/coin/cloudservices/Pages/Default.aspx  

 

Meer weten?

Een wiki gebruiken voor gezamenlijke kennisopbouw (website), 2005, Cindy De Smet, Ivan D’haese. Een beschrijving van een onderwijsvoorbeeld met concrete tips en truucs waar gebruik is gemaakt van een wiki. (Dutch)

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu