Nieuws

Providing design assistance supported by ICT in th...Lees verder

 

Binnen het vak ‘Design of Innovative ICT-infrastru...Lees verder

 

Peer Review

Naast samenwerken, kunnen studenten ook elkaars werk beoordelen (dit is wat anders dan peer evaluation waar studenten elkaars functioneren binnen het groepswerk beoordelen) .
Een doel van peer review kan zijn dat het niveau van het product verbetert, voordat de docent het gaat bekijken/beoordelen. Een ander doel is dat studenten van elkaar leren en dat ze op constructieve en goed beargumenteerde wijze feedback kunnen geven.
Belangrijk in dit proces is het opstellen van heldere feedback criteria die ook doorgesproken worden met de studenten.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Brightspace Self and Peer Assessment is een interne functie in Brightspace en vergemakkelijkt de organisatie van het verdelen van de taken over de studenten. Het maakt de feedback ook zichtbaar voor de docent.

Meer weten

Zie aanwijzingen op digitaledidactiek.nl en het Handboek Implementatie Peer review.

Voor feedback door studenten op elkaars schrijfopdrachten is feedback via chat ook geschikt. Zie aanwijzingen op digitaledidactiek.nl

 

 

© 2018 TU Delft

Metamenu