Docent ervaringen

Een gedeeld interactief platform gedeeld met partn...Lees verder

 

Providing design assistance supported by ICT in th...Lees verder

 

Binnen het vak ‘Design of Innovative ICT-infrastru...Lees verder

 

Using Yammer to facilitate better communication am...Lees verder

 

Een wiki ter ondersteuning van toegepaste statisti...Lees verder

 

Samenwerkend Leren/Groepswerk

Samenwerkend leren of groepsleren is een belangrijke vaardigheid die onze studenten in hun beroepspraktijk nodig zullen gaan hebben. Het is een vorm van actief leren waarbij studenten gezamenlijk een groepsopdracht uitvoeren. Ze leren door met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke onderwerpen, maar ook door praktische afspraken te moeten maken en het gezamenlijk oplossen van eventuele problemen om tot een gezamenlijk eindproduct te komen.
Ook het aanleren van projectmanagementvaardigheden kan een reden zijn om studenten (digitaal) te laten samenwerken. 

Samenwerkend leren, al dan niet ondersteund met behulp van ICT, kenmerkt zich door vier basiselementen, het zogenaamde GIPS model:

 1. Gelijke deelnamen
 2. Individuele verantwoordelijkheid
 3. Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 4. Simultane actie

Per onderwijssituatie (vet gedrukt en onderstreept) wordt beschreven welke tools (onderstreept) hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren spelen.    

De verschillende onderwijssituaties met inzet van ICT

 • Samen schrijven kan zeer motiverend werken voor studenten. Hiervoor zijn verschillende tools beschikbaar.
  Wiki is een samenwerkingstool waarmee studenten resultaten van een opdracht of onderzoek kunnen presenteren aan iedereen. In een wiki kunnen ook de verschillende revisies van het resultaat raadpleegbaar zijn.
  Weblog is een website, waarop de eigenaar persoonlijke bijdragen plaatst, welke chronologisch worden bijgehouden.
 • Samen werken kan bestaan uit projectonderwijs of samen modelleren en gaat verder dan samen schrijven. Hiervoor bestaan discipline afhankelijke tools en tools die voor multimediale communicatie dienen.
  Blackboard Collaborate maakt het mogelijk om te chatten met studenten die zijn ingeschreven op een Blackboard Course. Maar je kunt ook scherm delen en videoconferencing toepassen.  Blackboard IM biedt dezelfde functionaliteit als Blackboard Collaborate. Deze software is buiten Blackboard beschikbaar.
 • Peer Review is een vorm van samenwerken waarbij studenten elkaar feedback geven op opdrachten/producten. Doel hierbij is dat het niveau van het product verbetert, voordat de docent het gaat bekijken/beoordelen. Studenten leren hierbij ook van elkaar.
  Self & Peer Assesment module van Blackboard vergemakkelijkt de organisatie. Het systeem verdeelt de taken over de studenten en maakt de feedback zichtbaar voor de docent.
 • Peer Evaluation  is ook een vorm van samenwerken waarbij studenten feedback geven op elkaar functioneren in een groep, bijvoorbeeld tijdens projectwerk.
  Scorion kan hiervoor gebruikt worden. Deze tool geeft een docent/begeleider meer inzicht in het groepsproces en de individuele inzet van studenten. 
© 2019 TU Delft

Metamenu