Learning Analytics

Via het MAIS project wil de TU Delft door middel van Meten, Analyseren, Informeren en Sturen onderzoeken of het studierendement verbeterd kan worden door het uitstelgedrag van de student met behulp van het Early Warning System (EWS) aan te pakken. Het in Blackboard (Bb) bestaande EWS ondersteunt de docent bij het bewaken van de voortgang van studenten. Door het opstellen van een aantal criteria, krijgt de docent een overzicht van studenten die achter lopen. De docent kan dan kiezen om die studenten op een eenvoudige manier te waarschuwen. Met behulp van een aantal scenario’s willen we onderzoeken bij welk soort vakken en met welke randvoorwaarden het EWS gebruikt kan worden om de communicatie tussen docent en student met betrekking tot voortgang te bevorderen en het uitstelgedrag terug te dringen. 

Learning Analytics Pilot

  • Wil je weten hoe actief studenten zijn in jouw Blackboard Course?
  • Wil je meer betrokken zijn bij de voortgang van studenten in jouw vak?
  • Heb je een Blackboard Course die geschikt is om voortgang te meten (wekelijkse inhoud, opdrachten en/of toetsen) in het 4e kwartaal? 

Dan zoeken wij jou voor de pilot Learning Analytics! 

Wat verwachten we van jou:

  • Samen je BB Course bekijken of, en waar we criteria voor voortgang op kunnen zetten
  • Tijdens het 4e kwartaal een paar keer een voortgangscheck uitvoeren en waarschuwingen versturen naar studenten die achter lijken te lopen  (eenvoudig te realiseren mbv het Early Warning System)
  • Een slot bijeenkomst om te evalueren

Wat bieden we jou:

  • Begeleiding gedurende de uit te voeren acties
  • Projecturen mogen gedeclareerd worden
  • Geschatte tijdsbesteding 10 uur (voorbereiding, uitvoering en evaluatie)  

Ir. Ellen Zillig-Straatman

Ellen is functioneel beheerder van Blackboard, het TU Delft weblogsysteem en van Eesysoft. Zij onderzoekt daarnaast de mogelijkheden van Learning Analytics om studenten te helpen hun leerproces te verbeteren. 
Contactgegevens| LinkedIn| Weblog |Twitter

© 2018 TU Delft

Metamenu