Nieuws

Verkenning van de evaluatietool Scorion om student...Lees verder

 

In het Geomatics Synthese Project wordt gedurende ...Lees verder

 

Het vak ‘Measuring and Simulating the Internet’ is...Lees verder

 

Peer Evaluation

De studenten voeren regelmatig opdrachten uit in groepsverband. Dit gebeurt voor een groot deel plaats buiten het gezichtsveld van de docent of de begeleider. Om toch een beeld te krijgen van samenwerking binnen de groep en de individuele bijdragen kan een docent ervoor kiezen om een peer evaluatie in te zetten.

In een peer evaluatie krijgen de groepsleden een vragenlijst voorgelegd, waarin hen wordt gevraagd zichzelf en hun groepsleden te beoordelen op een vooraf vastgesteld aantal competenties. Meestal wordt deze vragenlijst tweemaal afgenomen: een keer halverwege de opdracht en een keer na het inleveren van de groepsopdracht. Naar aanleiding van de resultaten van de eerste peer evaluatie kan de begeleider een gesprek aangaan met de groep en kunnen de groepsleden met de feedback aan de slag om de samenwerking te optimaliseren.

Belangrijk is om dit te gebruiken ter verbetering en niet (alleen) als eindbeoordeling. Dat betekent dat ruim voor de helft van het project een eerste feedbackronde plaatsvindt. Op basis daarvan krijgt de student meer inzicht in zijn functioneren. Aan het einde vindt nog een feedbackronde plaats.

Welke tools zijn hiervoor beschikbaar?

Scorion is een applicatie die al een aantal standaardvragenlijsten heeft die direct gebruikt kunnen worden, maar ook kunnen eigen vragenlijsten worden toegevoegd. In Scorion worden alle logistieke taken geregeld: hhet versturen van de lijsten naar de juiste personen, het monitoren van het invullen van de vragenlijst, het genereren en versturen van de rapportages.

Meer weten

Lees de do's en don't. Scorion is het systeem van de TU Delft dat de logistiek ondersteunt. Jolien Ubacht over Peer evaluatie bij een project

 

© 2019 TU Delft

Metamenu