Youtube in het onderwijs

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Prof. Dr. Sicco C. Santema (IO)

Gebruik maken van het digitale middel “YouTube” in het onderwijs. Dit vergemakkelijkt zelfstudie.

Projectbeschrijving
In het verleden hebben we gekeken naar hoe bestaande YouTube fragmenten ondersteunend kunnen zijn in het onderwijs, de reacties en resultaten hierover waren zeer positief. Nu willen we kijken naar het effect van het presenteren via YouTube.


Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
"Het doel van deze proef is om te onderzoeken of een student zijn/haar leer horizon kan verbreden door hem/haar van een breder interactief publiek te voorzien. YouTube heeft zijn plaats gevonden in het onderwijs, en kan voor dat bredere publiek zorgen. De uitkomst van het onderzoek geeft aan of YouTube en het gebruik van het bredere publiek inderdaad leidt tot een leerintensivering.
Het gekozen digitaal leermiddel (YouTube) zal het daardoor voor de student ook vergemakkelijken om zelf aan de slag te gaan, dit sluit aan bij het eerste thema van de Grassroots projecten."

Pdf met meer achtergrond informatie.

Meer informatie

Docent: Prof. Dr. Sicco C. Santema (IO); emailadres: s.c.santema@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu