Woordenschat vergroten mbv Blackboard en Maple TA

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Martine Swennen (TBM)

Binnen de vier cursussen English for Academic Purposes de studenten de mogelijkheid bieden om zelfstandig hun woordenschat te vergroten met behulp van Blackboard en Maple TA.

Projectbeschrijving
We doen dit door het aanbieden van korte teksten via Blackboard (en Maple TA) waarbij studenten zgn. 'gaps' moeten invullen. Zij doen dit tweemaal: de eerste keer zonder voorbereiding/studie, de tweede keer mogen zij de oefening doen terwijl ze de originele tekst hebben kunnen lezen.

Wat wilt u hiermee bereiken in uw onderwijs (hoe sluit het aan bij een van de thema's)?
"Studenten noemen vaak hun beperkte woordenschat als een hindernis in hun Engels. Door hen deze oefeningen aan te bieden kunnen zij zelfstandig aan hun vocabulaire werken. Studenten vullen bij dit soort oefeningen namelijk regelmatig een woord in dat ook correct kan zijn, maar niet noodzakelijk het originele woord van de tekst is. Zij putten hiermee uit hun al bestaande woordenschat. Doordat ze zien dat er ook andere woorden correct zijn, wordt hun woordenschat uitgebreid."

Ervaringen
We hebben in het eerste half jaar (onverwacht)  veel problemen met Maple TA gehad waardoor we de vragen niet aan de studenten hebben kunnen aanbieden. We hebben dus alleen in het tweede semester met de teksten kunnen werken. Via een Announcement in Blackboard, door de docenten en nog een extra mail zijn de studenten geattendeerd op deze mogelijkheid tot zelfstudie. Studenten vragen regelmatig om extra oefeningen om hun taalvaardigheid te vergroten, maar nu was de response toch klein: er zitten meer dan 150 studenten in onze EAP-cursussen, waarvan iets meer dan 50 de vragen hebben bekeken, en een deel daarvan daadwerkelijk de vragen heeft gemaakt.  Een korte evaluatie onder deelnemers leverde te weinig respons op om conclusies te trekken over deze kleine aantallen. De studenten die beide versies van de vraag hebben gemaakt scoorden inderdaad hoger, maar ook daar kunnen we geen conclusies aan verbinden, omdat het om te kleine aantallen gaat.
Hoewel het project nu afgelopen is, is er geen reden om de vragen volgend collegejaar niet weer onderdeel van onze vakken te maken. Hopelijk kunnen we dan beter zien of er een effect optreedt.

Tips aan collega’s

Hoewel we al een aantal keren probleemloos Maple TA hadden gebruikt, bleken er toch problemen te zijn met enkele vragen. Een ruime tijdsplanning is steeds weer belangrijk. Blijf vragen daarom ook uitproberen; vragen die eerst goed liepen leverden nu toch problemen op. De medewerkers van E-learning support kunnen vragen uitproberen zoals de studenten ze zien.
Denk vanaf het begin na over de organisatie van de vragen in Maple TA. Het is makkelijk zelf verschillende groepen te maken, maar soms is het handig om een heel aparte itembank aan te maken (waarbinnen dan weer vraag-groepen gemaakt kunnen worden), bijvoorbeeld als de doelen waarvoor de verschillende vragen worden gebruikt verschillen.
 

Meer informatie 

Docent: Martine Swennen (TBM); emailadres: m.a.swennen@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu