WIKI toegepaste statistiek voor Bouwkunde

20 maart 2012 door ICTO TEAM
Clarine van Oel (BK)

Een wiki ter ondersteuning van toegepaste statistiek voor bouwkunde studenten. Dit geeft met name ook studenten met geen/weinig kennis van statistiek de mogelijkheid statistiek te leren hanteren door metname zelfstudie. De wiki moet uitleggen waarom ze wat doen en hoe ze dat moeten doen en opschrijven. Hierdoor moet de docentbelasting omlaag gaan.

Projectbeschrijving
Bouwkunde studenten krijgen maar weinig tot geen statistiek in hun vooropleiding en hebben daardoor een lager kennisniveau dan andere studenten aan de TU. Sinds september 2012 is statistiek ook niet langer meer een verplicht onderdeel van de master Real Estate & Housing (RE&H).
Een deel van de studenten RE&H kiest wel voor afstudeeronderzoek waarbij statistiek een kernonderdeel is van hun onderzoek. Voorbeelden van afstudeeronderwerpen met statistiek zijn bouweconomie, omgevingspsychologie en effect-evaluaties. Omdat deze afstudeerthema’s verschillende statistische analysemethoden kennen, is het afgelopen jaar geprobeerd om het 3de semesterdeelvak ‘applied statistics’  op een meer geïndividualiseerde manier aan te bieden. Als naslagwerk wordt het boek Discovering Statistics van Andy Field gebruikt. Dit boek gebruikt voorbeelden uit andere vakgebieden. De motivatie van studenten die statistiek toepassen in hun afstudeeronderzoek is hoog, maar statistiek leer je vooral door het te doen en voor RE&H studenten is het makkelijker als er voorbeelden zijn uit hun vakgebied. Bovendien staat een deel van de gehanteerde statistiek (discrete choice modeling, omgevingspsychologie) niet in Andy Field. Daarom is gekozen voor een wiki die voor een belangrijk deel door studenten zelf wordt opgebouwd. De wiki is toegankelijk voor studenten die dit deelvak kiezen: http://wiki.tudelft.nl/bin/view/Main/AR3R055QuantitativeStatistics

Pdf met meer achtergrond informatie 

Meer informatie

Docent: Clarine van Oel (BK); emailadres: C.J.vanOel@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2012-2013


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu