Wekelijkse oefenopgaven/toetsen afnemen m.b.v. Blackboard

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Dr. ir. Anton van Beek (3mE / PME)

Tussentijdse oefentoetsen digitaal afgenomen.

Projectbeschrijving
Innovatieve karakter van het project/Gebruikte ICT middelen:
De studenten komen nu beter voorbereid naar het tentamen, het kwaliteitsniveau van de tentamens is sterk toegenomen.

Op te leveren produkt:
Door intensieve samenwerking tussen iemand die de Bb toetsen heeft ingevoerd en de docent die de toetsen wekelijks heeft gestimuleerd om het doel te bereiken.

Omschrijving vak/onderwijs:
Wb3101 en Wb3201

Start en looptijd project:
Geplande startdatum:  maart 2009. Geplande einddatum:  maart 2010.

Evaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in uw Grassroot?:
De inspanning leidt tot tijdwinst in de jaren daarna.

Wat kan nog worden verbeterd?:
Uitbreiding van opgaven, maar dat kan ik nu zelf.

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?:
De grote groepen studenten kunnen nu meer individueel begeleid door de leerdoelen van het vak.

Wat vinden studenten van het produkt? (evaluatie uitkomsten):
De studenten waarderen deze ontwikkeling, maar vinden het tegelijk ook gewoon, omdat ook andere vakken deze ontwikkeling doorvoeren.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?
Het grassrootproject helpt je ertoe te zetten om een begin te maken.
Het is een investering die al snel tijdwinst oplevert.

Meer informatie

Docent: Dr. ir. Anton van Beek (3mE / PME); emailadres: a.vanbeek@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2009-2010


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu