Videoregistratie van feedback op modelleeroefeningen

22 februari 2010 door ICTO TEAM
Pieter Bots (TBM)

In de BSc-opleiding Technische Bestuurskunde oefenen studenten regelmatig in probleemanalyse m.b.v. specifieke schematechnieken zoals systeemdiagrammen en beslisbomen. Als docent geef ik daar het liefste mondeling feedback op. Modelleren is immers vooral een denkproces. Tijd is echter schaars, en het gesproken woord vervliegt. Opnemen vande feedback leek een goed idee.

Projectbeschrijving
In een één-op-ééngesprek mondeling feedback geven op modelleerwerk van studenten is een luxe voor beide partijen. Als docent kun je achterhalen welke gedachten er achter een schema schuilgaan, als student krijg je sneller door dat een schematechniek een hulpmiddel is, geen keurslijf. Maar zulke gesprekken kosten tijd, zodat deze werkvorm slecht combineert met grootschalig onderwijs. Maar ook bij individuele of duo-projecten blijkt de feedback vaak weinig effectief: niet alles komt goed over, en lang niet alles blijft hangen.

Door de modellen niet op papier maar samen achter het beeldscherm of voor het projectiescherm te bespreken en daarbij het gesprek op te nemen kan de student het feedbackgesprek later nog een terugluisteren. Door ook het videobeeld (incl. muisbewegingen) te registreren blijft duidelijk op welk deel van het besproken model het commentaar betrekking heeft. De winst ligt aan twee kanten: de docent kan in 15 à 20 minuten veel meer overdragen dan hij/zij in dezelfde tijd via handgeschreven kanttekeningen zou kunnen communiceren; de student hoeft geen aantekeningen te maken en kan zich geheel op het gesprek concentreren.

Beeld- en geluidopnames kunnen met een standaard laptop en microfoon worden gerealiseerd. De benodigde basissoftware is gratis (CamStudio). Wie het materiaal wil editen is aangewezen op professionele software zoals Camtasia. Voor feedback aan grotere groepen is een goede (richt)microfoon een voorwaarde omdat anders de woorden van de studenten niet hoorbaar geregistreerd worden.

Deze aanpak is in de periode februari-mei 2011 getest binnen werkcolleges spm2110 (Analyse van complexe omgevingen) en voortgangsgesprekken met studenten die hun Bachelorproject Technische Bestuurskunde (spm3911).

Evaluatie
De werkwijze tijdens de werkcolleges spm2110 (gerichte feedback aan groepjes van 10 studenten i.p.v. meer algemene feedback aan één groep van 30) is zowel docent als studenten erg goed bevallen. De opnames zijn slechts door enkele studenten teruggekeken, maar de interactieve, gedetailleerde bespreking van op het scherm getoonde schema’s en zelfs tekstfragmenten werd hoog gewaardeerd. Deze werkvorm, waarbij het werk van (vrijwel) alle studenten (duo’s) aan bod komt, lijkt actieve participatie te bevorderen. Goede voorbereiding door de docent verhoogt de effectiviteit. De beste feedbacksessies waren die waarbij de docent de meest illustratieve schema’s had samengevoegd in één PowerPoint presentatie, en de leerpunten daarin één voor één kon highlighten. Dit kostte echter wel veel tijd. De opnames van individuele feedbackgesprekken zijn relatief door meer studenten teruggekeken. Sommigen waarderen dit hoog, anderen ervaren geringe meerwaarde t.o.v. het gesprek zelf.


TIPS voor collega’s
Probeer het eens uit. Het is een soort mini-collegerama en je kunt veel leren over je eigen stijl van feedbacken.De opzet van 3x30 minutenx10 studenten (uitvoerbaar in een standaard blokuur) is een heel effectieve werkvorm voor bespreking van “halffabrikaten” in de loop van een groepsproject.
De open source software die ik voor beeldscherm+geluidopnames heb gebruikt is te vinden op http://camstudio.org, de software voor compressie op http://www.avitompeg.net

Meer informatie:

Docent: Pieter Bots (TBM); emailadres: p.w.g.bots@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

 

 

© 2019 TU Delft

Metamenu