Verminderen van meelifters en belonen van uitblinkers binnen groepswerk

27 februari 2010 door ICTO TEAM
Fernando Kuipers (EWI)

Het vak ‘Measuring and Simulating the Internet’ is een projectmatig vak waarin studenten in groepjes en aan de hand van een Internet meetopdracht leren om onderzoek te doen. In wekelijkse meetingen met de studenten wordt hun voortgang besproken. Peer assessment software is aangewend om zonodig het groepsproces tijdens het project bij te sturen.

Korte beschrijving project:
Onder Peer Evaluatie wordt verstaan: “Het geven van procesgerichte feedback door studenten op elkaars functioneren in een onderwijsgerelateerd samenwerkingsverband” met als doel te reflecteren op het eigen en elkaars gedrag en te leren van het samenwerkingsproces. Scorion is een software omgeving voor het opzetten van peer evaluaties. Deze omgeving is momenteel (begin 2011) in ontwikkeling en feedback van gebruikers is belangrijk. Dit grassrootsproject draagt bij aan het bevorderen van de samenwerking van groepen en geeft feedback op Scorion.

  • Gebruikte ICT middelen: Scorion en Blackboard.
  • Op te leveren product Peer evaluatie uitgevoerd door studenten ET4285.
  • Start en looptijd project: September 2010 – Maart 2011
  • Het vak ET4285, Measuring and Simulating the Internet, is een projectmatig vak waarin studenten aan de hand van een Internet meetopdracht (zoals: Hoe kun je de snelheid van het Internet meten?) leren om onderzoek te doen.

Eindevaluatie
Wat vindt u zelf een succesfactor in de uw Grassroot?
De peer evaluatie software is makkelijk te gebruiken en geeft snel inzicht in het groepsproces.

Wat kan nog worden verbeterd?
De vragen zijn standaard en kunnen niet door de docent worden aangepast. De rapportage van de peer evaluatie resultaten is nogal massaal en zou beter georganiseerd dienen te worden (hier wordt al actie op ondernomen).

In hoeverre heeft ICT toegevoegde waarde gehad waarvoor u het ingezet heeft?
In toevoeging tot de wekelijkse meetingen geeft peer evaluatie een 2e check op het groepsproces.

Wat vinden studenten van het product?
Sommige studenten vrezen ten onrechte de consequenties van de peer evaluatie.

Welke twee tips kunt u geven aan collega-docenten?
Studenten dienen vooraf geïnstrueerd te worden over het doel van peer evaluatie (enkel ter bevordering van het groepsproces en niet voor het bepalen van het cijfer). Aangezien peer evaluatie een signaleringsfunctie heeft is het van belang de peer evaluatie niet al te lang uit te stellen (vanzelfsprekend zijn meerdere evaluaties mogelijk).

Meer informatie

Docent: Fernando Kuipers (EWI); emailadres: F.A.Kuipers@remove-this.tudelft.nl
Jaargang: 2010-2011


Terug naar:  Onderwijsthema's | Tools | Docentervaring

© 2019 TU Delft

Metamenu